< naar vorige pagina

EREVOORZITTER DICK DE BOER
25 feb 2012

Het bestuur van de Nationale Wenerclub verleent hierbij, gemandateerd door de Algemene Vergadering d.d. 18 februari 2012, aan

Dick de Boer

het erevoorzitterschap van de vereniging als blijk van waardering voor de jarenlange inzet en verdiensten als fokker en als voorzitter in het belang van onze vereniging en de Nederlandse raskonijnenfokkerij in het algemeen.swissclocks.nl

De toespraak van onze nieuwe voorzitter Jaap Visser aan de scheidende voorzitter.

Dick is benoemt tot voorzitter van de Nationale Wener Club NWC op de jaarvergadering gehouden op 20 maart 1993 in het clubgebouw van de V.K.P.V. te Leerdam gelegen aan de P.M.v Gentstraat 22 te Leerdam.

Samen stelling bestuur NWC 1993

D.de Boer voorzitter, G.H.Bekking secr-Penn, J.Natter 2e voorz, G.Sieders 2e secr, H.Lamberts 2e penn, P.Brouwer alg-bestuurslid en A.Joosten alg-bestuurslid.

De eerste technischedag onderleiding van D.de Boer is op 12 februari 1994 te Baarn georganiseerd door J.Natter, en R v.d. Assem was supervisor.

Een mooie uitspraak van Dick was toen, niet veranderen om het te veranderen, doch veranderen om het beter te laten funcioneren.

Onder het voorzittersschap van Dick de Boer zijn we van twee fokkersdagen naar een fokkersdag in 1995 gegaan.

Ook onder de leiding van Dick zijn er statuten op gemaakt en bij de notaris gepasseerd zo dat de NWC rechtspersoonlijkheid heeft en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in de zomer van 1995.

Daarna is er een nieuw huishoudelijk regelement opgesteld en aan gepast aan de statuten en onder zijn leiding op de algemene vergadering in 1998 behandeld.

Op de Bondstentoonstelling januari 1997 is de informatie folder van de NWC ten doop gehouden door de voorzitter, en de eerste folder aan de toenmalige voorzitter van de BTT Jan Kamps overhandigd.

Ook een mooie uitspraak van Dick in maart 1999 is: Vooral binnen het bestuur is het belangrijk elkaar niet los te laten en voor elkaar door het vuur te gaan.

In december 2000 is de basis gelegd voor deelname aan de Wienerclub Vergleichsschau en deze deelname gaat plaats vinden in 2002 georganiseerd door Wienerclub U5 Schleswig-Holstein te Burg/Ditmarschen, ook dit is tot stand gekomen mede door de inzet van Dick.

Ook hierop weer en uitspraak van hem: Na het tot stand komen van de euro zijn ook de leden van de Wenerclub Europa in gegaan.

In 2002 voor het eerst met met Nederlandse Weners aan een Wienerclub vergleichsschau mee gedaan in Schleswig-Holstein onder de leiding van Dick de Boer.

In het jaar 2007 is het konijnenras de Wener precies 100 jaar op genomen in de Nederlandse standaard, Dick heeft diverse suggesties aangedragen om dit te vieren op de Kleindierexpo in Utrecht en dit is daar dan ook gebeurt.

In februari 2009 geeft Dick de Boer aan dat hij wil gaan stoppen als voorzitter van de NWC.

En nu februari 2012 is het zover dat Dick de Boer ons als voorzitter van de NWC gaat verlaten, maar blijft wel als fokker bij de club betrokken en zullen we nog diverse Witte Weners op de shows van hem mogen bewonderen.

 Dick Bedankt voor wat je voor de NWC hebt betekend.

Klik hier voor oorkonde.

Auteur: Rijk Pleijter

reacties [0]