Vergleichsschau 2017 in der Schüzenhallehalle in Bad Westernkotten.

Wenerclub heeft dit jaar voor de 16e De Nationale keer deelgenomen aan de Wiener-Club-Vergleichsschau in Duitsland. 

Gerrit Kroes, Gerwin van Westerveld en Tonnie Oomen waren deze keer de uitblinkers in zwart, Blauwgrijs en Blauw, Gerrit Kroes behaalde vier keer een U, twee keer 97,5 en twee maal U met 97 punten. Ook Gerwin van Westerveld behaalde twee maal U met 97 punten Gerrit Kroes, Tonnie Oomen en Gerwin van Westerveld hadden de beste Nederlandse fokgroepen in zwart, blauw, wit en Blauwgrijs. Bij de clubcompetitie eindigde Nederland op een keurig 2e plaats van de in totaal 19 deelnemende Wener Clubs met een achterstand van een halve punt op de winnaar Südbayern, met 967 punten, Wenerclub Nederland 966,5 punt. Tonnie Oomen en Gerwin van Westerveld keurde weer mee met de Duitse collega’s en waren betrokken bij de HEP-keuring. 

Prima resultaten voor Nederlandse Weners op de 25e Wiener-Club Vergleichsschau 2017 in der Schüzenhallehalle in Bad Westernkotten. 

door Tonnie Oomen

De Vergleichsschau werd dit jaar gehouden op 14-15 oktober j.l. in der Schützenhallein Bad Westernkotten, een leuk dorpje in Westfale Ost, Dit is een mooi klein dorpje in een landelijk en rustige omgeving, het ligt in de buurt van Lippstadt. Hier hadden wij met de Nederlandse groep ons hotel geboekt. Mede door dat de afstand niet zo verwas is een ieder hier op eigen gelegenheid naar toe gegaan, er was afgesproken dat we om ongeveer 14.00 uur bij de tentoonstellings hal zouden zijn. Mede door het prachtige weer was het goed te rijden. En ieder was dan ook omstreeks deze tijd bij de hal, jammer was het dat enkele deelnemers uit onze groep om persoonlijke reden af hebben moeten zeggen. De dieren hebben door de goede verzorging niet te lijden gehad. In totaal waren 816 nummers ingeschreven, dit waren er wel iets meer als vorig jaar. Ook heeft het enten tegen RHD 2 hier nog invloed op want ook dit jaar is het in Duitsland nog niet goed geregeld, hoofdzaak hiervan is dat de enting tegen RHD2 in Duitsland erg laat op gang is gekomen. We kunnen zeker stellen dat het enten tegen RHD 1 en 2 in Nederland voor de fokkers beter is geregeld.  Er waren 201 fokgroepen ingeschreven, verdeeld over 72 blauw, 20 blauwgrijs, 20 zwart, 35 wit 47 (konijn)grijs en 6 (donker)grijs. Daar naast in elke groep nog wat enkele dieren. Een fokgroep bestaat uit een vader of moeder met drie nakomelingen uit één nest fokgroep 1 of twee keer twee jongen uit twee verschillende nesten of vier jongen uit een nest fokgroep 2.

4 dieren van 2017 uit verschillende nesten maar wel met het zelfde verenigingsnummer en het moeten dieren van beide geslachten zijn fokgroep 3. Dit jaar voor de tweede keer.

De vier dieren uit deze fokgroep worden gelijktijdig gekeurd door vier verschillende ( ABCD systeem) keurmeesters onder leiding van een hoofdkeurmeester. Deze dient vooraf te worden geconsulteerd wanneer de keurmeester een dier een O of U wil geven. Ook werd er dit jaar uitsluitend gekeurd door Wener-specialisten. Het effect is duidelijk merkbaar. Luk raak (hoge)punten (weg)geven is er niet meer bij. Bij dieren met het predicaat U komt 98 punten zelden  voor. 

In de clubcompetitie zijn de verschillen tussen de top drie en de rest minder groot geworden. Kortom het wordt hierdoor beter en spannender! Er wordt op punten gekeurd volgens de Duitse standaard. De puntenschaal werkt net zoals in Nederland met hele en halve punten, doch wijkt iets af van onze punten: U is 97 en hoger, F is 96.5, ZG loopt van 96 tot 94 en G van 93.5 tot 92 en 91,5 tot 90 is voldoende. Minder dan 90 punten betekent een O. Als op een bepaalde positie een uitsluiting wordt geconstateerd dan krijgt het dier een onvoldoende en wordt het niet verder gekeurd. Deze punten indeling wordt ook toegepast op de Europashow. Op de beoordelingskaart wordt een aantekening gemaakt wanneer de posities bouw en type, alsmede pels, vanaf 1.5 punten afwijkt en bij de overige posities is dit meer dan één punt. Behalve bij positie 6 moet bij 1 punt aftrek geschreven worden. Positie 7 conditie en verzorging dient altijd te worden toegelicht bij puntenaftrek. Op deze wijze krijgt de fokker inzicht in de fouten van het dier en de opbouw van de beoordeling. De volledige omschrijving van de posities, zoals wij dat in Nederland gewend zijn, ontbreekt.

Als bijvoorbeeld in positie 2  19 punten wordt behaald dan hoeft de keurmeester niet iets op te schrijven en het betekent dat het fraai is, maar men mag ook positief schrijven maar hoeft niet. 

Uitstapje van Nederlandse groep naar Paderborn 

Tijdens de keurdag op vrijdag is het gebruikelijk dat de inzenders en echtgenotes, een uitstapje maken.Dit jaar is de Nederlandse groep zelf met eigen vervoer naar Paderborn geweest.Paderborn heeft een aantrekkelijke binnenstad met talrijke bezienswaardigheden, en romantische steegjes.En de tweehonderd bronnen van de Pader is de kortste rivier van Duitsland. Daar aangekomen heeft men eerst op hun gemak koffie of thee gedronken. Daarna een stadswandeling door de stad gemaakt. Paderborn heeft hele mooie huizen en gebouwen, in het centrum van de oude binnenstad staat de prachtige kathedraal de Dom. Deze is men wezen bezichtigen dat was meer dan de moeite waard. Tussen door nog een keer koffie met gebak op, het was weer een gezellige dag.

In de namiddag snel naar de tentoonstellingshal.

We zijn langs een mooie toeristische route weer teruggekeerd naar de hal waar inmiddels de uitslagen bekend waren. Op zaterdag zijn de dames in Lippstadt wezen shoppen, ook daar hebben ze een stadswandeling gedaan, het was herfstfeest in de stad met kermis en marktkraampjes het was weer een leuke dag, en we hoorden wel dat ze zich daar uitstekend hadden vermaakt. 

Verenigingscompetitie 

In Duitsland heeft iedere deelstaat een Wenerclub en soms zelfs meerdere. Deze Wenerclubs houden op de Vergleichsschau een verenigingscompetitie. Per Wenerclub worden 11 dieren aangewezen voor de verenigingscompetitie, waarvan één met het slechtste resultaat afvalt.

In totaal namen 19 clubs deel. Nederland behaalde in deze competitie een tweede plaats met in totaal 966,5 punt, met een achterstand van een halve punt achter de winnaar Südbayern. En in 2014 behaalde we een 3e plaats kortom we kunnen stellen dat we met de kwaliteit van onze dieren met de top in Duitsland mee doen en kruipen langzaam naar de bovenste plaats. Het samenstellen van de clubcollectie blijft iedere keer een avontuur. Met ons beste weten en kunnen wordt een keuze gemaakt, doch de Duitse keurmeesters kunnen er anders over denken. Al hoewel we zoeken de dieren met twee keurmeesters uit en dat begint toch resultaten te geven. 

De Nederlandse deelname 

In zwart had Gerrit Kroes 2 fokgroepen met (3xU, 1xF )  388 punten en (1xU, 2xF en 1xZG) 386 punten. Bij de blauwe kleurslag twee Nederlandse fokgroepen met als winnaar Tonnie Oomen met 385 punten (2xF en 2x ZG). Hij werd gevolgd door Geurt Roseboom met 382 punten ( 4xZG ), In Blauwgrijs twee groepen van Gerwin van Westerveld ( 4xZG ) 382 punten en ( 2xU 1xF en 1xZG ) 386 punten In wit ten slotte een inzender. Gerwin van Westerveld was hier de winnaar met 384 punten (1xF en 3xZG ) Gert Kroes werd bij de Zwarte Weners 1e Clubmeester en in principe ook 2e Clubmeester maar deze prijs wordt niet toegekend als je al winnaar bent en gaat naar de op volgende groep tevens had hij de beste zwarte ram Gerrit gefeliciteerd een prima prestatie. Bij Blauwgrijs werd Gerwin van Westerveld 2e Clubmeester ook een prestatie die er zijn mag ook Gerwin gefeliciteerd met dit prachtige resultaat. 

Om met deze show mee te kunnen doen, moeten de dieren in december en begin januari geboren zijn. Februari is echt te laat! Er zijn nog weer enkele dieren mee gegaan naar Nederland. Door onze goede contacten die we met de Duitse fokkers onderhouden, is dit gelukkig mogelijk. Maar ook de Duitsers zie onze dieren graag dit jaar zijn er weer diverse  dieren in Duitsland gebleven dit geeft aan dat veel belangstelling is voor onze dieren en dat we ook met hun kwaliteit mee kunnen. Tevens zullen er met de Bundesschau in Leipzig nog verschillende reeds besproken en toe gezegde dieren daar worden afgeleverd. 

Om u een indruk te geven hoe zwaar de concurrentie op deze vergleichsschau was voor de Nederlandse deelnemers wil ik u een indruk geven van de in Duitsland per kleurslag getatoeëerde weners in 2016. Blauw 27.106, Blauwgrijs 3507, Zwart 5084, Wit 8544, konijngrijs 13.509 en donkergrijs 544 dit is totaal 58.294 dieren. 

Opening en feestavond 

Op zaterdag 14 oktober j.l. om 11.00 uur werd de show geopend. Dit is echt een Duitse traditie met dit keer 6 sprekers waar goed naar werd geluisterd, ze hielden alle zes een kort maar duidelijk betoog deze keer was er ook een degelijke geluidinstallatie aanwezig. Een van de sprekers zij in zijn betoog dat als we onze kleindiersport willen behouden, dat we dan veel meer Europees zullen moeten gaan denken. Een goed voorbeeld noemde hij de deelname van de Nederlandse en Belgische Wenerclubs. ( op dit moment is er een aanvraag van twee nieuwe landen om ook te mogen aansluiten bij deze Wienerclub-Vergleichsschau dit zal op goede vrijdag 2018 besproken worden )

‘s Avonds om 19.00 uur begon de feestavond. De zaal was vanaf 18.00 uur open Vooraf een etentje wat van te voren was opgegeven voor de circa 200 gasten die aanwezig waren, dit was uitstekend verzorgt. Daarna dans en live muziek, met optreden van een dansgroep en een persoon in de vorm van een tonprater. Ook werden op deze avond de hoofdereprijzen uitgereikt door de voorzitter Michael Wolf deze heeft ook enkele vernieuwing door gevoerd de gehele show was prima georganiseerd. En de Fokkersavond was heel gezellig en een goede gelegenheid om de contacten aan te halen. 

Volgend jaar in Thüringen  

De 26e Vergleichsschau wordt gehouden in de Bogenbinderhalle in Ronneburg in de buurt van Gera Thüringen, het wordt georganiseerd door Wienerclub Thüringen Ost, op 20 en 21  oktober 2018. Dit wordt een prachtige show hier wordt bij onder gebracht op de eerste plaats de Wienerclub-vergleihsschau verwacht worden +/- 1000 weners daarnaast de Vergleichsschau van alle Feh kleurige konijnen +/- 500 dieren en daar naast nog de Osterland met ongeveer 1000 dieren allerlei rassen. Dus totaal 2500 konijnen dit wordt echt een happening.  Dit is vanaf Well ongeveer 590 km dus behoorlijk verder dan naar Bad-Weternkotten. De Nederlandse deelname is aan enige slijtage onderhevig. Door het ouder worden kan de groep wel enige aanvulling gebruiken. Het is een bijzondere ervaring om mee te doen met deze Duitse tentoonstelling. De resultaten worden steeds beter, we moeten ons wel bedenken dat we wedijveren met de top van Duitsland, waar de liefhebberij oneindig veel maatjes groter is dan de Nederlandse. In zwart, blauw en blauwgrijs kunnen we veel goede dieren halen, die ons niveau verbeteren. Bij (konijn)grijs en wit moet je wat voorzichtiger zijn, al hoewel bij de witten de pelzen al redelijk in onze richting komen, behalve de oren die zijn nog aan de korte kant, maar ook hier komt verandering in men heeft in Gersfeld van alle kleuren de oren gemeten en van elk dier de oren maat op een verzamelblad genoteerd om zo een overzicht te krijgen van de lengte van de oren en deze zo meer in de richting van de Europese standaard te gaan. Overigens ben ik er nog steeds van overtuigd dat onze witte dieren in pels en reinheid de Duitse dieren overtreffen. Alleen kost het nog wat meer tijd om de Duitse fokkers te overtuigen. Ook dit jaar zijn er overigens weer dieren verkocht aan Duitse fokkers, totaal zijn er +/- wel 20 dieren besproken en deze dieren zijn of gaan naar  Duitsland, dus er komt steeds meer belanstelling voor onze dieren, het inzicht begint te groeien. Daarnaast is het gezellig om mee te gaan met een groep Nederlandse fokkers met hun dames, die er een uitstapje van maken met voor elk wat wils. Voor verdere info en foto reportages zie onze website www.wenerclub.nl  Wie interesse heeft kan contact opnemen met het bestuur van de Nationale Wenerclub of met de coördinator van de Vergleichsschau, de heer Rijk Pleijter,  tel. 0525-631978.

KLIK HIER VOOR FOTO REPORTAGE

Foto’s met bij behorende tekst 25e Wienerclub-Vergleichsschau 

091      Beste   Blauwe Wener            1-0       97,5 punten     Willi Ohl         

194      Beste   Blauwe Wener            0-1       97,5 punten     Udo Bode

307      Beste   Blauwgrijze Wener     1-0       97,5 punten     Michael Westerholt

370      Beste   Blauwgrijze Wener     0-1       97,5 punten     Thomas Winkler

405      Beste   Zwarte Wener            0-1       97    punten     Lutz Weber

422      Beste   Zwarte Wener            1-0       97,5 punten     Gerrit Kroes       NL

478      Beste   Witte Wener               0-1       97,5 punten     Marc Teichmann

510      Beste   Witte Wener               1-0       97,5 punten     Kurt Knittel

605      Beste   Konijngrijze Wener     1-0       97    Punten    zgm Dohrmann

675      Beste   Konijngrijze Wener     0-1       97    punten     Karl Haas

806      Beste   Donker Kon  Wener   1-0       97,5 punten     Kai Bäringhausen

811      Beste   Donker Kon  Wener   0-1       97    punten     Denny Kollmann

 

1844    Voor elke inzender een vaantje

1853    Duits fokkers vrienden

1861    Zwaar overleg

1866    Voorzitter NWC met de inzenders

1879    Ere voorzitter Walter Jahn  van het overkoepelend bestuur

1882    Het eten op de feestavond

1886    De Belgische Wenerclub

1907    G.Kroes neemt zijn Ereprijzen in ontvangst

1914    Voorzitter NWC Jaap Visser neemt de 2e club prijs in ontvangst

1917    Groeps foto alle prijs winnaars