Clubblad augustus 2017

Clubblad

 

 NATIONALE WENERCLUB

 www.mannernews.com

 Voorzitter: J. Visser, 

  Paulusweg 171,

 3341 CW Hendrik Ido Ambacht. 

  Tel. 06-12941563

 E-mail: j.visser@h-i-ambacht.nl

 

Secretaris:  R. Pleijter, 

 van Pijkerenlaan 79,

 8096 VA Oldebroek  

 Tel: 0525-631978  
E-mail: rpleijter1944@kpnmail.nl

 

Penningmeester:  A.H. Breure

 Schuringsedijk 90

 3281 KR Numansdorp

 Tel: 0186-651612

 INGbank: NL19 INGB 0000 5172 70 
E-mail: a.breure@kpnmail.nl

audemars piguet replica watches

https://www.apreplicas.me

Bestuursleden: L. Blikman, 

 Verl. Kroezelaan 10, 

  7261 BN Ruurlo. 

 Tel. 0573-451684.          
E-mail: lammertblikman@concepts.nl

 

        Chr. Wijsman

       Hesterweg 5A

       7076 AW Varsselder Veldhunter

       Tel: 0315-686240

       E-mail: hesterhoeve_lustenleven@hotmail.com

 

Erevoorzitter D.T. de Boer

 

Ereleden: G.H.J. Bekking, L. Blikman, B. de Jong

 A.G. Oomen, R. Pleijter, H. Volmer 

 

 

Redactie: Geurt Roseboom, Patrimoniumlaan 89, 3904 AC Veenendaal Tel: 0318-554810,  06-21864027. E-mail: groseboom@live.nl  

 

VAN DE VOORZITTER 

 

Ook deze keer schrijf ik weer graag een voorwoord voor ons mooie clubblad. Deze keer wil ik het hebben over wat zoal in mij opkomt. Waar ik dan als eerste aan denk is de situatie in de wereld, helaas staat de veiligheid steeds meer onder druk.

De laatste maanden worden we steeds weer geconfronteerd met niets ontziend geweld.panerai replica watches

Vrouwen, kinderen, niemand is meer veilig voor aanslagen met gruwelijk geweld, en dat bijna allemaal onder het mom van het geloof…

Zelfs de politiek staat hier bijna machteloos, het is dan ook een probleem wat altijd en overal de kop op kan steken!

 

Wat betreft onze hobby is afgelopen jaar een lastig jaar geweest. de RHD bij onze konijnen heeft de nodige energie gekost om het e.e.a. goed te organiseren. Maar ik heb de indruk, zeker als je het vergelijkt met de onze buurlanden dat het goed is opgepakt en dat het verkrijgen van de entstof geen probleem is. Ook het inenten van de dieren is door de meeste clubs goed georganiseerd. Nogmaals een bewijs dat wij niet zonder onze plaatselijke clubs kunnen, de lijnen zijn kort en duidelijke afspraken kunnen makkelijk worden gemaakt. 

Afgelopen sportjaar is voor onze vrienden met pluimvee natuurlijk een rampjaar geweest.

De met zorg geselecteerde dieren werden klaargemaakt voor de show en dan steekt in een keer de vogelgriep op en is vanaf half november het seizoen alweer over. Voor de meeste kleine shows is het gemis van pluimvee financieel wel op te vangen. Maar voor onze grote landelijke shows is het een zorgelijke situatie, die ook zeker niet te lang mag duren. Ik denk ook dat we nu dan ook al zeker over na moeten denken en actie moeten gaan ondernemen om de Noordshow en de Championshow levensvatbaar te houden!

 

Maar het mooiste het mooiste aan onze hobby blijft het omgaan met de dieren.Het opgroeien van de jonge dieren het observeren, selecteren en hopen op die ene topper, geweldig!

 

Binnenkort komen de jongdierendagen er weer aan. Altijd gezellig om elkaar dan weer te zien en lekker bij te praten. Maar ook een mooi moment om te kijken hoe onze dieren er voor staan. Maar let op de resultaten zijn niet zaligmakend op deze vroege shows, het is mij regelmatig overkomen dat dieren in september niet hoger scoren dan 93/ 94 punten, om op de latere shows zelfs met het predicaat uitmuntend naar huis gaan. 

 

Natuurlijk komt onze fokkersdag zaterdag 16 september er ook weer aan. Het is altijd leuk om weer lekker bij te kletsen en elkaars dieren te bekijken en soms zelfs beoordelen. Ook dit jaar weer op ons vaste adres in Apeldoorn.

 

In oktober is er ook weer de jaarlijkse Wiener Club Vergleichschau in Duitsland, een prima kans om ook een bezoek te brengen, het is namelijk maar net over de grens. Wij geven u graag de nodige informatie!

 

Ik hoop veel van onze leden te ontmoeten op onze fokkersdag en ik ga er van uit, dat ons nieuw voorlopig erkende ras de blauwe Holicer, opgenomen in onze club, evenals de Weners in mooie aantallen worden ingezonden.

 

Tot ziens in Apeldoorn! 

Jaap Visser
 

Verslag van de algemene jaarvergadering gehouden op zaterdag 18 februari 2017 te Oldebroek.  

Aanwezig: 32 leden. 

Afwezig met kennisgeving: E. D’hane, J. van Leeuwen, Aloys te Dorsthorst, E.J. van Beek, R. Tiemes, Jan van Westerveld. Yayouch en Martijn Breedveld.

 

 

1. Opening

2. Voorzitter memoreert over het afgelopen jaar, eerst de uitbraak van RHD2 en daarna de vogelgriep, al met al toch een flinke aanslag op onze hobby. Jan Ros is op 95-jarige leeftijd overleden, we gedenken hem met een minuut stilte. Voorzitter heet erevoorzitter en ere leden welkom.

3.  Ingekomen stukken en mededelingen.

· Homme v.d. Vecht vraagt naar entstof konijnen, Oomen geeft een verslag over het enten van onze konijnen welke entstoffen gebruikt kunnen worden, dit zal op de site gezet worden.

· Midden-Drenthe show, ze vragen of we een district show onder willen brengen bij hun, we zullen hun berichten dat wij geen district show houden.

· Brief standaardcommissie erkenning Blauwe Holicer.

4. Verslag jaarvergadering.

· Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en goed gekeurd door de vergadering.

· Naar aanleiding: Dick de Boer vraagt of we nog reactie op het voorstel Europese standaard hebben gehad, tot op heden geen reactie.

5. Jaarverslag 2016.

· Geen opmerkingen.

6. Financieel verslag.

· Van der vecht vraagt naar schenking, komt van de opgeheven vereniging Dordrecht.

· Verder geen vragen over het verslag.

7. Verslag kascommissie.

· Martin van Asperen en Henk de Buter, Martin doet verslag en detacheert het bestuur. Martin wordt bedankt voor zijn aandeel in deze.

8. Benoeming kascommissie.

· Voor 2018 Gerrit Kroes treedt toe en Henk den Butter, T van Dijken (2019) wordt als reserve benoemd.

9. Uitreiking clubkampioenen.

· Visser reikt aan de volgende personen de kampioensbekers uit, Blauw Oomen 36 punten, ov-kleur Breure 35 punten, Wit Chr. Wijsman 36 punten. 

10. Bestuursverkiezing.

· Chris Wijsman neemt de voorzittershamer en vraagt de vergadering de beide heren Visser en Blikman te herbenoemen. De vergadering bezegelde dit onder applaus, Jaap Visser dankte de vergadering ook namen Chris Wijsman in het hun gestelde vertrouwen.

11. Begroting 2017.

· A. Schut vraagt over de website, door upgraden was de uitgave wat hoger dit jaar, verder akkoord.

12. Benoeming clubkeurmeesters 2019-2022.

· Plugboer vraagt naar 2018 welke keurmeesters keuren

· Noordshow: Oomen en Huygens, Championshow: Oomen en Bakker. 

· H. van der Vecht is niet zo gelukkig dat Oomen altijd wit keurt, hij heeft niets tegen Oomen maar vraagt of er niet een andere oplossing is. Wij als bestuur zien op dit moment geen andere oplossing.

· Dick de Boer constateert dat op regio shows soms meer weners zitten dan op de bondsshow, en stelt voor om het in de toekomst de verdeling clubkeurmeesters in stemming te gaan brengen. Bestuur neemt dit mee.

· Ben de Jong merkt op dat bij de vorige vaststelling er toen meer weners op de shows waren.

· Jaap stelt voor om voor de volgende periode met een ander voorstel en verdeling te komen.

· Huygen hoe lang hebben we nog 2 grote landelijke shows, door afnamen en de vogelgriep moet er op beide shows veel geld bij en hoe lang houden ze dat vol.

· Voor 2019-2022 wordt het rooster vastgesteld. 

· Championshow 2019 Oomen (Blauw) en van Westerveld, 2020 Oomen en Huygens, 2021 Oomen en van Westerveld 2022 Oomen en Huygens.

· Noorshow 2019 Oomen en Huygens, 2020 Oomen en Bakker, 2021 Oomen en Huygens, 2022 Oomen (Blauw) en Huygens.

13. Clubshow.

· De Championshow en Noordshow worden aangewezen als clubshows voor 2018

14. Jaarvergadering.

· De Jaarvergadering en Technische dag worden vastgesteld op zaterdag 17 februari 2018 te Oldebroek.

15.  Evaluatie clubblad.

· De meerderheid van de vergadering is voorstander om het weer per post te gaan versturen.

16. Blauwe Holicer. 

· De Blauwe Holicer is voorlopig voor 3 jaar erkend.

· Opnemen in de wenerclub, eenieder mee eens, maar Homme van der Vecht houdt zich liever met de wener bezig maar is niet tegen opname.

17. Vaststelling fokker dag 16 september 2017

· Nog een narekening van € 125 voor kooien en opruimen, dus in totaal € 325. Kunnen eventueel in Veenendaal voor € 125 en aanschuiven met de Vlaamse Reuzenclub, we willen hier een gesprek over met Veenendaal en de Vlaamse Reuzen Club, als onze inschrijvingen niet hoger worden denkt het bestuur dat samenwerking in de toekomst echt nodig is.

· De meerderheid van de leden zijn voor onderzoek en eventueel voor overstap naar Veenendaal.

18. Aanmelding VGS 2017

· We hebben al een hotel geboekt.

· Gerwin Gerrit, Dick, Tonnie, Rijk, Jaap, Geurt, Martijn geven zich op.

19. Wat er verder ter tafel komt.

· Geen.

20. Rondvraag. H. van der Vecht, en Frits Schippers

· Homme, is er geen presentie lijst, hebben we al jaren niet meer.

·  Om de prijzen bij de oude dieren aan te passen, gezien het geringe aantal kom je nooit meer voor een prijs in aanmerking, we nemen dit mee naar het bestuur.

· Frits Schippers, we hebben nu 2 clubshows, als er een weg valt wat gaan jullie dan doen, dit is op dit moment nog niet

aan de orde, valt er een weg dan komen we met een nieuw voorstel.

· Op de Noorshow hebben schrijvers en aandragers bij hun eigen dieren geholpen, bestuur is hier geen voorstander van maar dit regelt Noordshow zelf. Op Championshow regelt de NWC zelf en probeert dit te vermijden. 

21. Sluiting.

.Om 15:00 uur sluit voorzitter de goed verlopen vergadering en wenst eenieder wel thuis.

Oldebroek, 18 februari 2017

 

Rijk Pleijter secretaris

 

###

 

Wat informatie over de geschiedenis en het ontstaan van de Blauwe Holicer 

Door Tonnie Oomen

 

De Blauwe Holicer werd in Duitsland voor het eerst in Leipzig op de Europashow 2006 

Tentoongesteld door twee Slowakische fokkers.

Het waren twee aansprekende fokgroepen van een prima kwaliteit, enige van deze dieren zijn toen in Duitsland gebleven.

Om deze dieren met hun na fok ter erkenning te brengen in Duitsland, dit ging toen niet omdat de ZDRK een stop van vijf jaar had afgekondigd voor nieuwe rassen en kleurslagen.

In het jaar 2011 heeft de standaardcommissie besloten om de Blauwe Holicer als nieuw fokras in Duitsland toe te laten.

Na de Bundes-Rammlerschau in begin van het jaar  in Ulm heeft de Duits Standaardcommissie besloten om de Blauwe Holicer per 1 oktober 2015 als nieuw ras in de Duitse Standaard op te nemen.

De twee fokkers die van af 2006 deze dieren in hun stal hadden zijn Erich Feigl uit Langerringen

[ LV Bayern] en Karl Stärkenberg uit Minden [LV Westfalen-Lippe] 

40 jaar Blauwe Holicer 

De Blauwe Holicer is het tweede ras dat in Tsjechoslowakije gefokt en erkend is.

Achter het ontstaan van dit ras staat de fok arbeidt van dhr. Imrich Vanek  Uit de plaats Holič  Tsjechoslowakije.

De eerste kruising van Castor-rex x Lux vond plaats in 1958.

In de F2 ontstonden verschillende konijnen met normaalhaar en rex pelsen, onder de jonge dieren waren blauw gekleurde met normaalhaar pels, door deze onderling te kruisen kreeg hij alleen maar jonge dieren met een blauwe kleur en een normaalhaar pels.

In de verdere jaren werden deze dieren verder door gefokt en verbetert.

Bij de vervulling van zijn fokkersdroom werd hij geholpen door de Pedagogische Faculteit in Nitra, om de konijnen bekommerde zich dhr. J.Šiška van de opleiding van Mavo studenten.

In het jaar 1972 werd de aanvraag gedaan bij het Centraalcommite der Slowaakse Kleindier Fokkers bond voor de erkenning van het tweede Slowaakse Nationale konijnenras de Blauwe Holicer.

De erkenning werd gedaan op 15 oktober 1975 bij de Nationale Tentoonstelling voor konijnen en pelsdieren.

De Standaard voor de Blauwe Holicer is door dhr. V.Roman voorbereidt.

Aan de hand van opmerkingen van de fokkers en keurmeesters werd de standaard aangepast en zo is men tot een zelfstandig ras gekomen.

Na het tot stand komen van deze standaard werden de eerste dieren geshowd door P.Bad×goň, F.Rybka en V.Roman in het bewust zijn van vele jaren fokkers arbeid. 

Na nog wat ups en downs te hebben mee gemaakt is dit ras thans volop in opkomst en wordt het thans in vele Europese landen gefokt o.a. in Slowakije, Deutsland, Belgie, Oostenrijk, Groot-Brittannië en Nederland. 

 

 

Blauwe Holicer              

 

Oorsprong: Het land van oorsprong is Slowakije

Erkend:        Is in Nederland erkend in 2017, voorlopig t/m 31 maart 2020

Ontstaan:    Castor rex x Lux  in 1958 de fokker was de dHr. Imrich Vanek 

                      Uit de plaats Holič  Tsjechoslowakije.

Ingedeeld:   Groep 1 kleur. Kleine Rassen

Typegroep: C Gedrongen type

Symbolen:   aBCdE (Int.)  Blauw   aBCdE  

 

Puntenschaal Groep 1. Kleur

 

Pos. Onderdeel Punten

1 Gewicht 10

2 Type, bouw en stelling 20

3 Pels en pelsconditie 20

4 Kop en oren 15

5 Dek- en buikkleur 15

6 Tussen- en grondkleur 15

7 Lichaamsconditie en verzorging 5

Totaal 100

 

1. Gewicht 

Het gewicht is 2,25 tot 3,25 kg.

Puntenschaal voor het gewicht: 

Gew. (kg)    2,25-2,40    2,50-2,70     2,75-3,25 

Punten 8 9 10 

2. Type, bouw en stelling 

Het type is gedrongen (typegroep C) met zeer goed gevulde voor- en achterhand. De nek is kort. De benen zijn kort en stevig. Het ras is middelhoog gesteld. Een juiste stelling toont de aanwezige rasadel.

 

3. Pels en pelsconditie

De pels is van normale lengte, zeer dicht ingeplant en rijk aan onderhaar. De pels is enigszins elastische van structuur en moet goed aanliggen.

Pelsconditie: zie het algemene gedeelte.

 

4. Kop en oren

De kop is krachtig ontwikkeld met brede snuit, kaken en wangen. De oren zijn stevig van structuur met lepelvormig afgeronde oortoppen, zijn goed behaard en worden V-vormig gedragen. De oorlengte is 9 - 11 cm, ideaal is 10 cm. Het geheel in harmonie met het lichaam.

 

5. Dek- en buikkleur 

De dekkleur is zuiver egaal blauw (licht staalblauw) met een goede glans over het gehele lichaam. De oogkleur is blauw. De nagelkleur is hoorn- tot donkerhoornkleurig. De snorharen zijn blauw.

Voor een verdere beschrijving van de kleur zie het algemene gedeelte. 

6. Tussen- en grondkleur

De tussenkleur volgt de dekkleur zo ver mogelijk. Hoe dieper het blauw zich naar de haarbasis uitstrekt, hoe beter. De grondkleur aan de basis is van een iets lichtere nuance.

Voor een verdere beschrijving van de kleur zie het algemene gedeelte. 

7.  Lichaamsconditie en verzorging 

Zie het algemene gedeelte. 

 

Lichte fouten

Geringe afwijking in type. Geringe afwijking in bouw. Pels iets grof. Iets zachte pels. Iets lange pels. Iets slappe pels. Iets weinig onderhaar. Wat weinig ontwikkelde kop. Iets afwijkende kopvorm, vooral bij rammen. Iets lichte dekkleur. Iets donkere dekkleur. Enkele lichte of enkele licht getopteharen. Iets lichte oorranden. Iets bruine aanslag. Iets roest. Iets bruin in oogkleur. Iets

lichte oogkleur. Iets lichte nagelkleur behalve de duimnagel. Enkele witte snorharen. Iets bruine aanslag in tussenkleur. Iets lichte grondkleur.

Zie verder lichte fouten in het algemene gedeelte.

 

Zware fouten 

Grote afwijking in type. Grote afwijking in bouw. Pels te grof. Te zachte pels. Te lange pels. Te slappe pels. Te weinig onderhaar. Te weinig ontwikkelde kop. Te sterk afwijkende kopvorm. Te lichte dekkleur. Te donkere dekkleur. Te veel lichte haren of te veel licht getopte haren. Te lichte oorranden. Te veel bruine aanslag. Te veel roest. Bruine oogkleur. Te lichte oogkleur. Te lichte nagelkleur behalve de duimnagel. Te veel witte snorharen. Te veel bruine aanslag in tussenkleur. Te lichte grondkleur.

Zie verder zware fouten in het algemene gedeelte. 

Wat moet u weten over de Blauwe Holicer  

Kleurarme haartoppen komt men tegen bij dit ras.(schifting)

Kleurloze haartoppen komt men ook tegen bij dit ras.(schimmel) 

Als de verdunningsfactor d te sterk aanwezig is ontstaan de kleurarme- ofwel de kleurloze haartoppen. 

Kleurarme ofwel kleurloze haartoppen vindt men op dek, achterhand en borst. 

Wat bij dit ras nog wel eens voorkomt zijn pigmentlose nagels en een nagelkleur die wat onregelmatig is dus dat de nagels onderling van kleurverschillen. 

Over het algemeen beschikt dit ras over prima pelsen, doch de structuur wil nog weleens verschillen.Let er op dat de structuur van de oren stevig is. 

Roest kan erfelijk zijn maar ook ontstaan door modificatie. Modificatie betekent omgevingsinvloeden dit zijn o.a. zonlicht en zorg voor schone hokken (vrij van urine).

 

Witte pluizen komt men tegen op borst, buik, achterhand, oksels en onderzijde kop. 

Een foutieve oogkleur is bruin. 

 

Verslag Bestuursvergadering NWC op zaterdag 28 januari 2017 in de kantine van de Beursfabriek, Symfonielaan 1 te Nieuwegein.

 

Aanvang: 09:30 uur.

Aanwezig: Jaap ( voorzitter ),Lammert, Adri, Chris.

Afwezig: Rijk is herstellende van zijn hart problemen. 

1. Opening.

· Voorzitter opent  de vergadering en heet  de aanwezigen welkom.

2. Vaststelling agenda.

· Deze wordt onveranderd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

· Mailtje Rijk Pleijter, bedankje voor belangstelling en het bloemstuk i.v.m. ziekte.

· Uitnodiging  opening Shampion Show.

· Opzegging van een aantal leden.

· Overlijdens bericht Jan Ros.

· Uitnodiging Wieringerland Show.

· Kleindiershow  Midden Veluwe.

4. Verslag bestuursvergadering  29 Oktober 2016.

· Chris vraagt of er op de jaarvergadering de evaluatie van het clubblad plaats vindt zoals vorig jaar met de leden is afgesproken.

5. Voorbereiding technische dag .

· Jaap regelt de kleurslagen Blauwgrijs, Blauwgrauw en Blauw.

6. Voorbereiding  jaarvergadering 2017.

· Financieel verslag wordt besproken, Adri had met enige inspanning alle contributie binnen.

· Schenking €850 van een stoppende vereniging.

· Verder was er naast de schenking dit jaar een klein positief resultaat.

· Er is geen contributie verhoging noodzakelijk.

· Begroting, als alle leden betalen komt er € 1200. Binnen.

· Begroting akkoord.

· Agenda jaarvergadering akkoord.

7. Verzending clubblad .

· Dit in overleg met Geurt. ( 1e week Februari )

8. Inhoud clubblad Februari 2017.

· Adri zal verslag ere prijzen en financieel verslag aan leveren.

· Verslag Noordshow  is gedaan door Tonnie Oomen.

· Verslag Champion Show  is gedaan door Jaap Visser.

· Overige punten overlegd Jaap met Rijk

 

9. Evaluatie clubshow Assen en Nieuwegein 2017.

· Het aantal weners op beide shows 220,  was ongeveer hetzelfde als in 2016, de Noord show iets meer en de Champion show iets minder wener.

10.  Evaluatie fokkersdag/ locatie.

· Factuur gaf enige discussie, wijkt af van de gemaakte afspraken.

· Locatie Apeldoorn of Veenendaal  wordt op de jaarvergadering 18-2-2017 besproken.

11. Vaststelling  volgende bestuursvergadering.

· Zaterdag  20 mei 2017 bij Chris, aanvang 10:00 uur.

12. Mutaties ledenbestand.

· Er hebben 5 leden bedankt, B.v.d.Wal-Thomas Smit-C.van Oeveren-G.Brand  en  C.Jansen.

13. Rondvraag en sluiting.

· Adri rekent clubkampioenen uit.

· Adri geeft aan Lammert het aantal bekers door.

· Lammert zorgt voor bekers clubkampioenen.

· Adri zorgt voor prijsjes verloting technische dag.

· Jaap sluit de vergadering om 10:50 uur en wenst ieder een fijne dag.

 

        Nieuwegein  28 januari 2017. 

        Chris Wijsman .

 

### 

CLUBKAMPIOENSCHAP  

In 2008 is in de algemene ledenvergadering besloten het clubkampioenschap te wijzigen.

Daarnaast zijn de districtshows vervallen en is het prijzenschema van de Wenerclub op alle open, provinciale en landelijke tentoonstellingen naar boven bijgesteld.

 

Directe aanleiding is het feit dat het aantal clubkeurmeesters is verminderd. We wilden af van het linker en rechter rijtje. Met de clubkeurmeesters hebben we nu de afspraak gemaakt dat zij ten minste jaarlijks op één clubshow beschikbaar zijn. Natuurlijk worden ze ook verwacht op de technische dag en de Wenerdag in Oldebroek. Het voordeel voor de keurmeesters is dat ze nu ook kunnen worden ingezet bij andere speciaalclubs. Er wordt geen stempel meer op gedrukt en dit is alleen maar positief te noemen bij hun verdere ontwikkeling als konijnenkeurmeester. Onze

clubkeurmeesters zijn op dit moment: Patrick Bakker, Piet Huygens, Tonnie Oomen, Ronald Tiemes, Gerwin van Westerveld.

Het nieuwe prijzenschema vindt u in de Almanak 2017.

De clubshows ondergaan geen veranderingen. De districtshows zijn vervallen en door het optrekken van de prijzen voor de overige tentoonstellingen, hopen we de Wenerfokkers in het hele land beter van dienst te kunnen zijn.

De spelregels voor het clubkampioenschap moesten hierdoor óók op de helling. Tot voor kort telde het resultaat van drie club- en/of districtshows, waarvan minstens één clubtentoonstelling.

Dat is nu veranderd.

Vanaf dit fokseizoen gelden de resultaten op: de Wenerdag in Apeldoorn, tenminste één clubshow (Assen of Utrecht) en een tentoonstelling die u zelf mag uitkiezen, mits open, provinciaal of landelijk. Verenigingstentoonstellingen of gecombineerde verenigingstentoonstellingen tellen dus niet mee. Wel dient u het resultaat van de show die u zelf uitkiest door te geven aan Adrie Breure. Die van Apeldoorn en beide clubshows kunnen we immers zelf vinden.

We proberen hiermee te bereiken dat de deelname aan het clubkampioenschap zo groot mogelijk wordt. Voor de winnaars in de kleurslagen overige kleuren, blauw en wit staan in de jaarvergadering prachtige bekers te wachten. 

 

Keuringen clubshows NWC 2019 t/m 2022 (versie 16.08.2017)

 

Clubshow Noordshow              Championshow 

2019 Oomen (blauw) Westerveld Oomen Huygens 

2020 Oomen Huygens Oomen  Bakker 

2021 Oomen Van Westerveld Oomen  Huygens 

2022 Oomen Huygens Oomen (blauw) Bakker 

 

VRAAGPROGRAMMA FOKKERSDAG APELDOORN 2017  

Voorwoord 

Beste sportvrienden / vriendinnen, 

Zaterdag 16 september hebben wij weer onze jaarlijkse fokkersdag, in het duivensportcentrum in het mooi en centraal gelegen Apeldoorn. 

Het doet mij plezier om ook de fokkers uit te nodigen van het mooie nieuwe ras de blauwe Holicer. Dit jaar hoeven deze fokkers nog geen lid te zijn van onze club, maar doen wel mee voor alle prijzen. Maar voor volgend jaar verwacht ik dat ook deze fokkers lid worden van onze mooie club.

Wat betreft de RHD blijft het zaak om scherp te blijven en tijdig de dieren te enten, want helaas zijn er ook dit jaar weer enkele fokkers geweest die veel dieren hebben verloren.

Ik hoop dat de meeste van onze leden een aantal dieren kunnen en willen inzenden, niet in het minst om de kwaliteit van de dieren met elkaar te verbeteren. Maar ook het kijken wat die ander gefokt heeft blijft interessant!

Ik hoop veel van onze leden en geïnteresseerden te mogen begroeten de derde zaterdag van september en dat we een mooi aantal weners maar ook blauwe Holicer in de kooien krijgen. 

Ik wens u bij voorbaat een mooi en succesvol tentoonstellings seizoen!  

Met vriendelijke groet, 

Jaap Visser 

De Fokkersdag van de Nationale Wenerclub wordt gehouden op zaterdag 16 september 2017. Dit keer ook weer in  Apeldoorn in het duivensportcentrum, Pr. Beatrixlaan 240 7312 AA Apeldoorn. De kooien en schragen staan opgesteld. Mogen we op uw medewerking rekenen voor het aandragen en schrijven? U kunt zich aanmelden bij Rijk Pleijter.

Dit jaar worden ook weer de fokkers van de Blauwe Holicer  uitgenodigd als gast om dieren van hun ras bij ons in te komen zenden, ze hoeven dit jaar nog geen lid van de NWC te zijn, dit om het ras te promoten, we verwachten wel dat ze in 2018 lid worden van de NWC. 

 

Organisatie 

De organisatie van de Fokkersdag 2016 berust bij het bestuur van de Nationale Wenerclub.

Secretariaat: Rijk Pleijter, Van Pijkerenlaan 79, 8096 VA Oldebroek. Tel. 0525-631978 of 06-26470707.

E-mail: rpleijter1944@kpnmail.nl

 

Sluiting der inschrijving 

De inschrijving sluit uiterlijk op zaterdag 2 september 2017.

De inschrijfformulieren dienen volledig ingevuld, duidelijk en tijdig te worden ge-zonden naar Rijk Pleijter, Van Pijkerenlaan 79, 8096 VA Oldebroek. E-mailen kan ook: rpleijter1944@kpnmail.nl. bij inzending per mail krijgt men altijd een leesbevestiging, heb je die niet gehad neem dan contact op. 

Inschrijvingen 

Ingeschreven kan worden Wener kleur, Wit en Blauwe Holicer geboren in 2017 en op de dag van de keuring ten minste 10 weken oud.

Dit jaar willen we ook weer een klasse oude dieren toevoegen en ook een Europese klasse, dit zijn dieren die moeten voldoen aan de Europese standaard, dit voegen we weer toe om wat meer dieren in de kooien te krijgen, hier worden extra prijzen opgezet, maar deze 2 klassen dingen niet mee naar de Hoofdereprijzen.

Voor inschrijvingen dient u gebruik te maken van het ingesloten inschrijfblad.

Om te kunnen inschrijven dient u lid te zijn van de Nationale Wenerclub en de contributie te hebben voldaan. Voorts dient u het KLN-nummer verplicht te vermelden op het inschrijfformulier (anders werkt het computerprogramma niet)

Men kan het inschrijfformulier ook van de site halen.  

Voorwaarden voor het exposeren van konijnen.

Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat. Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokker die hun konijnen hebben laten enten tegen RHD type 2. Elke inzending dient vergezeld te zijn van een kopie van de RHD-entverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar ebn de dierenarts die de enting heeft verricht en dient de opgave te bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof.

 

 

 

De klasse-indeling is als volgt: 

Klasse A Rammen januari/februari

Klasse B Voedsters januari/februari

Klasse C Rammen maart/april

Klasse D Voedsters maart/april

Klasse E Rammen mei en later

Klasse F Voedsters mei en later

Klasse G Oude dieren

Klasse H Europese klasse

Klasse I  Blauwe Holicer

 

Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per nummer. Jeugdleden betalen de helft.

De catalogusbijdrage is bepaald op € 2,00.

De betaling dient uitsluitend te worden voldaan per kas tijdens het afhalen van de kooinummers bij het secretariaat op de keurdag.

Keuring 

De keuring wordt verricht door onze clubkeurmeesters. Allen zijn daartoe uitgenodigd.

De keuring begint om 09.30 uur en is vrij toegankelijk voor alle inzenders en belangstellenden.

Om de keuring vlot te laten verlopen zijn schrijvers en voordragers nodig. De leden die willen helpen kunnen dit op het inschrijfformulier kenbaar maken. We rekenen op uw hulp.

 

Inkooien 

Het inkooien van de dieren is vanaf 9.00 uur tot 9.15 uur. Bij aankomst moeten de kooinummers worden afgehaald bij het secretariaat. De inzenders zorgen zelf voor het inkooien.

 

Ereprijzen 

In iedere klasse worden ereprijzen uitgezet naar verhouding van het aantal ingezonden dieren. Als richtlijn geldt hierbij 1 ereprijs op 15 ingezonden dieren.

Behalve ereprijzen wordt een viertal kampioensbekers uitgereikt:

N.B. De verdeling van de kampioensprijzen vindt plaats over wit, blauw, overige kleurslagen en Blauwe Holicer. Alle dieren worden gekozen uit het beste dier voorgebracht door de keurmeester.

 

Ereprijs 400 - Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse. Voor dieren in alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren, mits de waardering tenminste 94 punten is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de NBvV komen in aanmerking. Deze prijzen zijn volledig ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijzen hebben gewonnen.

Secr. G.J.R. Tiemes, Kruizemunt 84, 8252 BN in Dronten, Tel: 0321-337358 Mob: 06-40176696

Toekenning

a.    De keurmeester kent per 20 ingeschreven nummers één KLN-prijs toe; bij een restant van 11 of meer mag de keurmeester één prijs extra toekennen. b.    De prijzen moeten naar rato verdeeld worden over de door de keurmeester gekeurde diergroepen. c.    De prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester, worden bij voorkeur toegewezen aan dieren waaraan nog geen andere prijzen zijn toegekend, maar die er op één of andere wijze uitspringen of relatief bijzonder zijn (moeilijkheidsgraad/zeldzaamheid in combinatie met relatief hoge kwaliteit) en om die reden moeten worden beloond. d.    Alleen dieren met ZG of hoger komen in aanmerking.  e.    Ook met Entente erkende EE merken of ringen gekenmerkte buitenlandse dieren en oorspronkelijke soorten sier-, watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis (AO) of de vogelbond NBvV komen in aanmerking.

De eindjury bestaat uit: Bij Wit: Oomen, van Westerveld en Oude Groothuis. Kleuren: Bakker, Tiemes en Oude Groothuis. Eindjury: Bakker, Oude Groothuis en Tiemes

De prijsuitreiking heeft plaats na afloop van de keuring. 

Koffietafel 

Voor de aanwezigen wordt een koffietafel geserveerd. De prijs per persoon bedraagt € 12,00. Als u van de koffietafel gebruik wilt maken kunt u dit op het inschrijfformulier aangeven.

De koffietafel begint om ± 12.30 uur. 

Ereprijsschenkers 

Indien u een gift wilt doen of een prijs wilt schenken, kunt u dit vermelden op het inschrijfblad.

Tijdens de Fokkersdag wordt een verloting gehouden om de kosten te bestrijden. Prijzen of giften zijn van harte welkom bij Lammert Blikman of Chris wijsman.

Alvast bedankt! 

Tot slot 

Het bestuur van de Nationale Wenerclub is niet aansprakelijk voor sterfte of het verloren gaan van dieren, eveneens niet voor enig ander eigendom van de inzender dat in het tentoonstellingsgebouw aanwezig is. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Nationale Wenerclub.

 

Allen een fijne dag toegewenst!

 

Het bestuur van de Nationale Wenerclub

 

### 

VERGLEICHSCHAU  2017.

 

25e Vergleichschau der Wienerclub Ostwestfalen, in der Schützenhalle  Bad Westernkotten aan der Schützenstrasse 7a 59597 Erwitte Duitsland. Op 13 - 15 oktober 2017. 

Enkele huishoudelijke mededelingen ten aanzien van de Vergleichschau.

Voor degene die ook eens mee willen naar de Vergleichschau in Duitsland kunnen de inschrijfpapieren bij de secretaris opvragen, het is dit keer geen verre reis. 

De 25e VGS wordt gehouden van 13 – 15 oktober 2017 in der Schützenhalle in Bad Westernkotten Schützenstrasse 7a 59597 Erwitte.

Het inschrijfformulier moet uiterlijk 1 september bij R. Pleijter, van Pijkerenlaan 79 8096 VA  Oldebroek of per mail rpleijter1944@kpnmail.nl  binnen zijn. Het

inschrijfgeld plus de € 10,00 voor de onkosten Nederlandse bijdrage gelijktijdig overmaken op giro NL60 INGB 0002 6574 19 TNV R. Pleijter

 

    Inschrijvingen.

    Alle inschrijvingen moeten uiterlijk 1 september zijn ingeleverd bij 

    Rijk Pleijter, van Pijkerenlaan 79, 8096 VA Oldenbroek.

 

    Inschrijfgeld

    Enkel dier   €. 5,00

    Voerkosten per dier   €.2,00

    Fokgroep    €. 3,00

    Catalogus   €. 6,00

    Porto   €. 3,00

    Doorloopkaart €. 3,00

    Ommelding per dier €. 1,00

 

  Openingstijden

 De openingstijden zijn: Zaterdag, 14 oktober van 08.00 – 18.00 uur                                          Zondag,    15 oktober van 08.00 – 11.00 uur

 Op zaterdag 14 oktober is er een gezellig samenzijn in Landgasthuis Meyer in Langeneicke (Oberdorfstrasse 16  59590 Geseke) statt., deze begint om 18.30 uur. Deelname graag op het inschrijfformulier aangeven .

Wij verheugen ons op uw deelname aan onze show.

 Met vriendelijke groet, 

Dieter Stürz

### 

De Nationale Wenerclub heeft dit jaar voor de 15e keer deelgenomen aan de Wiener-Club-Vergleichsschau in Duitsland. 

Gerrit Kroes, Gerwin van Westerveld en Tonnie Oomen waren deze keer de uitblinkers in zwart, wit, Blauwgrijs en Blauw, Gerrit Kroes behaalde een U met 98 en een U met 97 punten. Ook Geurt Roseboom behaalde een U met 97 punten Gerrit Kroes, Tonnie Oomen en Gerwin van Westerveld hadden de beste Nederlandse fokgroepen in zwart, blauw, wit en Blauwgrijs. Bij de clubcompetitie eindigde Nederland op een keurig gedeelde 10e plaats van de

in totaal 18 deelnemende Wener Clubs met een achterstand van 6 punten op winnaar Südbayern, met 969,5 punten. Tonnie Oomen en Gerwin van Westerveld keurde weer mee met de Duitse collega’s en waren betrokken bij de HEP-keuring.

 

Prima resultaten voor Nederlandse Weners op de 24e Wiener-Club Vergleichsschau 2016 in der Rhönmarkthalle in Gersfeld/Rhön. 

door Tonnie Oomen

De Vergleichsschau werd dit jaar gehouden op 22-23 oktober j.l. in der Rhönmarkthalle in Gersfeld, een leuk stadje in de Landkreises Fulda, voor 5 jaar geleden waren we ook hier, toen stonden er nog vele oude gebouwen, maar dat is nu al erg veranderd, vele wegen huizen en gebouwen hebben een facelift ondergaan. 

Mede door het prachtige weer was het goed te rijden. We hebben ons verzameld op een parkeerplaats Am Haarstrang aan de A-44 bij Unna waar we om negen uur ons verzamelden enkele van onze deelnemers zijn er rechtstreeks naar toe gereden. De dieren hebben door de goede verzorging niet te lijden gehad. In totaal waren 805 nummers ingeschreven, dit waren er wel minder als in 2011 de hoofdzaak hiervan is dat de enting tegen RHD2 in Duitsland erg laat op gang is gekomen. Er waren 199 fokgroepen ingeschreven, verdeeld over 79 blauw, 23 blauwgrijs, 18 zwart, 29 wit 46 (konijn)grijs en 4 (donker)grijs. Een fokgroep bestaat uit een vader of moeder met drie nakomelingen uit één nest fokgroep 1 of twee keer twee jongen uit twee verschillende nesten of vier jongen uit een nest fokgroep 2.

4 dieren van 2016 uit verschillende nesten maar wel met het zelfde verenigingsnummer en het moeten dieren van beide geslachten zijn fokgroep 3. Dit jaar voor het eerst.

De vier dieren uit deze fokgroep worden gelijktijdig gekeurd door vier verschillende keurmeesters onder leiding van een hoofdkeurmeester. Deze dient vooraf te worden geconsulteerd wanneer de keurmeester een dier een O of U wil geven. Ook werd er dit jaar uitsluitend gekeurd door Wener-specialisten. Het effect is duidelijk merkbaar. Luk raak (hoge)punten (weg)geven is er niet meer bij. Bij dieren met het predicaat U komt 98 punten zelden  voor.

 In de clubcompetitie zijn de verschillen tussen de top drie en de rest minder groot geworden. Kortom het wordt hierdoor beter en spannender! Er wordt op punten gekeurd volgens de Duitse standaard. De puntenschaal werkt net zoals in Nederland met hele en halve punten, doch wijkt iets af van onze

punten: U is 97 en hoger, F is 96.5, ZG loopt van 96 tot 94 en G van 93.5 tot 92 en 91,5 tot 90 is voldoende. Minder dan 90 punten betekent een O. Als op een bepaalde positie een uitsluitings fout wordt geconstateerd dan krijgt het dier een onvoldoende en wordt het niet verder gekeurd. Deze punten indeling wordt ook toegepast op de Europashow. Op de beoordelingskaart wordt een aantekening gemaakt wanneer de posities bouw en type, alsmede pels, vanaf 1.5 punten afwijkt en bij de overige posities is dit meer dan één punt. Behalve bij positie 6 moet bij 1 punt aftrek geschreven worden. Positie 7 conditie en verzorging dient altijd te worden toegelicht bij puntenaftrek. Op deze wijze krijgt de fokker inzicht in de fouten van het dier en de opbouw van de beoordeling. De volledige omschrijving van de posities, zoals wij dat in Nederland gewend zijn, ontbreekt.

 Uitstapje van Nederlandse groep naar Fulda

 Tijdens de keurdag op vrijdag is het gebruikelijk dat de inzenders en echtgenotes, een uitstapje maken.

 Dit jaar is de Nederlandse groep zelf met eigen vervoer naar Fulda de barokstad in het hart van Duitsland geweest. 

Daar aangekomen heeft men eerst op hun gemak koffie of thee gedronken. 

Daarna een rondwandeling door de stad gemaakt. 

Fulda heeft veel te bieden! Ontstaan uit een kloosterstichting in het jaar 744 herbergt de stad bezienswaardigheden en kunstschatten uit een verleden van meer dan 1250 jaar. In geen enkele architectuurgids ontbreken de barokke Dom en de romaanse Michaelskirche. Daarnaast vormt het Barokkwartier een stedenbouwkundig ensemble van uitzonderlijke kwaliteit. U vind er het Stadtschloss (de voormalige abtsresidentie), een reeks kleinere stadspaleizen, de Orangerie met paleistuin en andere bezienswaardige gebouwen. 

Tijdens deze rondwandeling is de Dom bezocht. 

De Dom is niet alleen het herkenningsteken van Fulda. Hij is vooral de belangrijkste barokkerk in Hessen. Gebouwd werd de kerk in de jaren 1704 – 1712 door de beroemde architect Johann Dientzenhofer. Deze maakte gebruik van de oude bouwsubstantie van de Ratgar-Basilica uit de 9de eeuw. 

Het huidige barokke concept is vooral beïnvloed door de barokstijl in Rome. In 1752 werd de kloosterkerk tot kathedraal van het nieuwe bisdom Fulda verheven. Door het graf van de H.Bonifatius, dat nog steeds door bedevaartgangers wordt bezocht, is de kerk ook tegenwoordig nog van grote religieuze betekenis.

Na het bezoek aan deze kerk werd er in de binnenstad gezamenlijk de lunch genuttigd.

Hierna is het Stadtschloss (Stadpaleis) bezichtigd.

Het barokke Stadtschloss werd tussen 1706 en 1714 eveneens door Johann Dientzenhofer als residentie voor de prinsabten en latere prinsbisschoppen gebouwd.

Het imposante gebouw laat zien dat de abten van het klooster inmiddels belangrijke territoriale vorsten waren geworden en dit ook tot uitdrukking brachten.

Het paleis vormt het middelpunt van de talrijke barokke bouwwerken in Fulda’s binnenstad.

De historische vertrekken van het Stadtschloss bieden de bezoeker een blik in de leefwereld van het absolutisme.

Te bezichtigen zijn de grote feestzaal met de daarbij behorende voorzalen, de privévertrekken van de prinsabt uit de eerste helft van de 18e eeuw en enkele zalen in classicistische stijl (19de eeuw).

We zijn langs een mooie toeristische route weer teruggekeerd naar de hal waar inmiddels de uitslagen bekend waren. Op zaterdag zijn de dames met eigen vervoer naar Fulda wezen shoppen, en we hoorden wel dat ze zich daar uitstekend hadden vermaakt.

Verenigingscompetitie 

In Duitsland heeft iedere deelstaat een Wenerclub en soms zelfs meerdere. Deze Wenerclubs houden op de Vergleichsschau een verenigingscompetitie. Per Wenerclub worden 11 dieren aangewezen voor de verenigingscompetitie, waarvan één met het slechtste resultaat afvalt.

In totaal namen 18 clubs deel. Nederland behaalde in deze competitie een gedeelde 10e plaats met in totaal 963,5 punt, met een achterstand van 6 punten achter de winnaar Südbayern. Kortom we kruipen langzaam naar de bovenste plaatsen. Het samenstellen van de clubcollectie blijft iedere keer een avontuur. Met ons beste weten en kunnen wordt een keuze gemaakt, doch de Duitse keurmeesters kunnen er anders over denken. 

 

De Nederlandse deelname 

In zwart had Gerrit Kroes 2 fokgroepen met (1xU, 1xF en 2x ZG)  385,5 punten en (1xU, 1xF en 2xZG) 385 punten. Bij de blauwe kleurslag twee Nederlandse fokgroepen met als winnaar Tonnie Oomen met 385,5 punt (3xF en 1x ZG). Hij werd gevolgd door Geurt Roseboom met 384.5 punten (1xU en 3xZG), In Blauwgrijs twee groepen van Gerwin van Westerveld ( 1xF en 3xZG ) 384 punten en ( 4xF ) 386 punten In wit ten slotte drie inzenders. Gerwin van

Westerveld was hier de winnaar met 386 punten (4xF ) de ander groep van Gerwin 382 ( 4xZG ) Jaap Visser (3xZG en 1xO), Comb Sandboer behaalde  379,5 punt (1xF en 2xZG en 1G)  Gert Kroes werd bij de Zwarte Weners 3e Clubmeester en had de beste zwarte ram en zwarte voedster Gerrit gefeliciteerd een prima prestatie. 

Om met deze show mee te kunnen doen, moeten de dieren in december en begin januari geboren zijn. Februari is echt te laat! Er zijn nog weer enkele dieren mee gegaan naar Nederland. Door onze goede contacten die we met de Duitse fokkers onderhouden, is dit gelukkig mogelijk. Maar ook de Duitsers zie onze dieren graag dit jaar zijn er in totaal 17 dieren in Duitsland gebleven dit geeft aan dat veel belangstelling is voor onze dieren en dat we ook met hun kwaliteit mee kunnen.

Om u een indruk te geven hoe zwaar de concurrentie op deze Vergleichsschau was voor de Nederlandse deelnemers wil ik u een indruk geven van de in Duitsland per kleurslag getatoeëerde weners in 2014. Blauw 32.114, Blauwgrijs 3857, Zwart 5821, Wit 10177, konijngrijs 16195 en donkergrijs 660 dit is totaal 68.824 dieren.

 Opening en feestavond

Op zaterdag 22 oktober j.l. om 10.00 uur werd de show geopend. Dit is echt een Duitse traditie met dit keer maar 3 sprekers waar goed naar werd geluisterd, ze hielden alle drie een kort maar duidelijk betoog deze keer was er wel een geluidinstallatie aanwezig. De hr. Bernhard Groβe zij in zijn betoog als we onze kleindiersport willen behouden, dat we dan veel meer Europees zullen moeten gaan denken. Een goed voorbeeld noemde hij de deelname van de Nederlandse en Belgische Wenerclubs. 

‘s Avonds om 19.00 uur begon de feestavond. De zaal was vanaf 18.00 uur open Vooraf een etentje wat van te voren was opgegeven voor de circa 300 gasten die aanwezig waren, dit was uitstekend verzorgt. Daarna dans en live muziek, Ook werden op deze avond de hoofdereprijzen uitgereikt door de nieuwe voorzitter Michael Wolf deze heeft ook enkele vernieuwing door gevoerd de gehele show was prima georganiseerd. En de Fokkersavond was heel gezellig en een goede gelegenheid om de contacten aan te halen. 

 

2017 in Ostwestfalen

 

De 25e Vergleichsschau wordt gehouden in de Schützenhalle  Schützenstrasse 7a, 59597 Erwitte / Bad Westrenkotten, het wordt

georganiseerd door Wienerclub W 217 Ostwestfalen-Lippen, op 13 – 14 - 15 oktober 2017. Dit is vanaf Well ongeveer 280 km dus behoorlijk korter dan naar Gersfeld. De Nederlandse deelname is aan enige slijtage onderhevig. Door het ouder worden kan de groep wel enige aanvulling gebruiken. Het is een bijzondere ervaring om mee te doen met deze Duitse tentoonstelling. De resultaten worden steeds beter, we moeten ons wel bedenken dat we wedijveren met de top van Duitsland, waar de liefhebberij oneindig veel maatjes groter is dan de Nederlandse. In zwart, blauw en blauwgrijs kunnen we veel goede dieren halen, die ons niveau verbeteren. Bij (konijn)grijs en wit moet je wat voorzichtiger zijn, al hoewel bij de witten de pelzen al redelijk in onze richting komen, behalve de oren die zijn nog aan de korte kant, maar ook hier komt verandering in men heeft in Gersfeld van alle kleuren de oren gemeten en van elk dier de oren maat op een verzamelblad genoteerd om zo een overzicht te krijgen van de lengte van de oren en deze zo meer in de richting van de Europese standaard te gaan. Overigens ben ik er nog steeds van overtuigd dat onze witte dieren in pels en reinheid de Duitse dieren overtreffen. Alleen kost het nog wat meer tijd om de Duitse fokkers te overtuigen. Ook dit jaar zijn er overigens weer dieren verkocht aan Duitse fokkers, totaal zijn er 17 dieren in Duitsland gebleven dus er komt steeds meer belanstelling voor onze dieren, het inzicht begint te groeien. Daarnaast is het gezellig om mee te gaan met een groep Nederlandse fokkers met hun dames, die er een uitstapje van maken met voor elk wat wils. Voor verdere info en foto reportages zie onze website www.wenerclub.nl  Wie interesse heeft kan contact opnemen met het bestuur van de Nationale Wenerclub of met de coördinator van de Vergleichsschau, de heer Rijk Pleijter,  tel. 0525-631978.

 ### 

Tentoonstellingsuitslagen 2016-2017 

 

             Midden Veluwe show Apeldoorn 6-8 Oktober keurmeester J.Meyer 

             5 overige kleur 4 blauw 4 wit. winnaar E.J.Van beek met  blauw ZG   

               94,5 Te weinig dieren. 

1. Open show nut en sport Oud Beijerland keurmeester A.G.Oomen 

             5 overige kleur 6 blauw .Winnaar A.Breure met blauwgrijs F 96 

             te weinig dieren. 

2. van pallandtshow Varsseveld 28-30 Oktober keurmeester M.Kok 

            14 wit winnaar L.Blikman F 96 te weinig dieren. 

3. Frieslandshow Dokkum 20-22 Oktober keurmeester R.A.Schraa 

            12 blauw Winnaar G.D.de Vries  F 97 te weinig dieren. 

4. Valleishow Veenendaal 17-19 November keurmeester G.J.Van Westerveld 

             9 overige kleur 22 blauw winnaar  G . Roseboom met blauw F 97 

             mooiste op een na G.Roseboom met blauw F96 

5. provinccale NH Winkel 9-11 December keurmeester P.A.Huygens 

             6 blauw  10 wit winnaar A.Beers met blauw F 95.5 

6. Hanzeshow Kampen 16-17 December keurmeester P.A.Huygens 

             8 overige kleur 25 blauw  5 wit winnaar Comb Timmerman met blauw  

             F 96,5 mooiste op een na Comb Timmerman met blauw F 96,5 

7. provincale ZH Boskoop 15-17 December keurmeester A.G.Oomen 

             6 overige kleur 7 blauw winnaar A.Breure met konijngrijs F 96,5 te   

             weinig dieren. 

8. Branbantse Westhoek Fijnaart 4-5 November keurmeester G de Gooyer 

              9 overige kleur 10 blauw winnaar E Verbaas met blauw F 95.5 

9. ijsselvlietshow Wezep 23-24 september keurmeester A.G.Oomen 

             4 wit winnaar R.Pleijter  met wit F 95.5 te weinig dieren 

10. midden Groningenshow 21-22 Oktober keurmeesterP Oude Groothuis 

             6 overige kleur 2 blauw 13 wit winnaar H.v.d.Vecht met wit F95.5 

11. wiedenshow Vollenhove 27-29 Oktober keurmeester A.A.Verrijdt 

             8 blauw 10 wit winnaar B.Plugboer met blauw F 96  

12. veluwepoortshow Putten 27-29 Oktober keurmeester TH van t End 

            4 konijngrijs 5 blauw en 3 wit winnaar E.J.van Beek met blauw F 96 te

             weinig dieren 

13. De sportfokkers Neer 11-13 November keurmeester H.Boone 

            12 zwart winnaar F.Vos met zwart F96 geen lid en te weinig dieren. 

14. noordwest groningenshow 25-26 November keurmeester keurmeester H.L.Timmer 

             5 blauw en 8 wit winnaar T van Dijken met wit F 97 te weinig dieren. 

15. Olympia show Franeker 3 December keurmeester A.Apperlo 

             3 zwart 11 blauw 6 wit winnaar B.Plugboer met blauw F 96.5 

16. Gelderlandshow  Wijchen 16-18 december keurmeester G.J.R.Tiemes 

             24 blauw en 7 wit winnaar H.Nijenhuis met blauw F97 en 

             mooiste op een na L.Blikman met wit F 96.5 

17. Pels en Pluim Emmeloord 12-14 Januari Keurmeester P.E.A.Huygens 

             4 zwart 48 blauw en 19 wit winnaa B.Plugboer met Blauw Uitmuntend 

            98 mooiste op een na H.v.d.Vecht met wit F 96.5 mooiste op 2 na   

             H.v.d.Vecht met wit F 96.5 

18. Noordshow Assen  5-7 Januari Keurmeesters  A.G.Oomen en G.J.van Westerveld  overige kleur 54 blauw en 42 wit. 

             1526  G.Roseboom  F96   1527 A.G.Oomen F 96,5 

             1528 L.Blikman  F96   1529 H.Lamberts F06 

             1530 G.Kroes F95,5   1531G.kroes F96 

             1533 A.G.Oomen F96   1534 B.Plugboer F96 

             1535 A.Yachou F95,5   1536 H.A.Zinger F96 

19.  Championshow Nieuwegein 26-28 Januari keurmeesters A.G.Oomen en P.Bakker 

overige 28 blauw en 50 wit 

             1526 A.G .Oomen F 96.5  1527 A.G.Oomen F96.5 

             1528 J. Visser F97   1529 J.Visser F 96.5 

             1530 A. Breure F96   1531 A.Breure F95.5 

             1535 C. Wijsman F96.5   1536 C.Wijsman F96 

 

 

 

Dit zijn de winnaars voor het seizoen 2016-2017 zoals op dit moment bij mij bekend op 28-1.

Heeft iemand nog wat tegoed hoor ik het graag van jullie. En doen jullie mee met Weners op een open show en er zijn er meer als 15 ingezonden komen jullie in aanmerking voor een geldprijs van de wenerclub mits ik de catalogus 

van die show ontvangt . 

Met vriendelijk groet,

 Adri Breure

 

 

WENER-FARM

 

Regelmatig te koop

BLAUWE – WENERS

1-0 en 0-1 ZG en F dieren van

Fraaie en uitmuntende ouders

 

A.G. Oomen

Weth. van de Schansstraat 1

5325 XK Well

Tel/fax: 073-5993607 Email: agoomen1947@hetnet.nl 

Cartier replica watches https://hellorolex.in/cartier-c-9.html