Besluit gewichten en bijbehorende puntenschalen.

Standaardcommissie Aan bestuur en leden
Afd. konijnen van alle konijnenspeciaalclubs

J.Vijfvinkel
Wingerdstraat 61
6093 AH Heythuysen
Tel.: 0475-494833 of 06-12776041
E-mailadres: jvijfvinkel1964@kpnmail.nl

Onderwerp: Besluit gewichten en bijbehorende puntenschalen.

Heythuysen, 20 januari 2013.

Geacht bestuur en leden,

Naar aanleiding van ons schrijven, in juni 2012, over een voorgenomen besluit om aanpassingen

te doen in de gewichtsklassen van een aantal konijnenrassen zijn diverse reacties binnen ge-komen. Ook op het voorgenomen besluit om een verandering aan te brengen in de waardering (puntenschalen)van de gewichten hebben diverse speciaalclubs gereageerd.

Na overleg met diverse partijen is er door de standaardcommissie een weloverwogen besluit genomen. Het besluit van de standaardcommissie is in de bestuursvergadering van KLN op 8 januari 2013 met een bestuursbesluit bekrachtigd.

Bij de Angora, Polish, Kleurdwerg en Pool wordt het maximum gewicht verhoogd. Verder is er bij een aantal rassen een aanpassing gedaan in de gewichtsklassen met bijbehorende puntenwaarderingen. De toekenning van 10 punten voor de hoogste klas van de gewichtstabel gaat gelden voor alle rassen, uitgezonderd de dwergrassen. Hier blijft de waardering 9 punten in de hoogste klas van de gewichtstabel.

Het geheel zal worden gepubliceerd op de website van KLN en in Kleindiermagazine. Deze publicatie is als bijlage meegestuurd.

Voor de konijnenstandaard zal een separate bijlage worden uitgegeven welke aan de keurmeesters zal worden uitgereikt. Andere geïnteresseerden kunnen deze t.z.t. bestellen.

Wij hopen dat het besluit, dat per 1 april 2013 van kracht wordt, een positieve uitwerking zal hebben.

Met vriendelijke groet,

Jan Vijfvinkel

Secretaris standaardcommissie.

Klik hier voor puntenschaal.

Klik hier voor brief standaardcommissie 2020

Klik hier voor overzichtstabel

klik hier voor defenitieve overzichtstabel ingaande 01-07-2020