Verslag jaarvergadering 18 februari 2017

Verslag van de algemene jaarvergadering gehouden op zaterdag 18 februari 2017 te Oldebroek.

 

 Aanwezig: 32 leden.

Afwezig met kennisgeving: E. D’hane, J. van Leeuwen, Aloys te Dorsthorst, E.J. van Beek, R. Tiemes, Jan van Westerveld. Yayouch en Martijn Breedveld.

Best Replica Watches

 

  1. Opening
  2. Voorzitter memoreert over het afgelopen jaar, eerst de uitbraak van RHD2 en daarna de vogelgriep, al met al toch een flinke aanslag op onze hobby. Jan Ros is op 95-jarige leeftijd overleden, we gedenken hem met een minuut stilte. Voorzitter heet erevoorzitter en ere leden welkom.
  3.  Ingekomen stukken en mededelingen.

        4.Verslag jaarvergadering.

       5. Jaarverslag 2016. audemars piguet replica watches

       6. Financieel verslag.

       7. Verslag kascommissie.

       8. Benoeming kascommissie.

       9. Uitreiking clubkampioenen.

      10. Bestuursverkiezing.

      11. Begroting 2017.Audemars piguet replica https://www.aptime.me

      12. Benoeming clubkeurmeesters 2019-2022.

     13. Clubshow.

     14. Jaarvergadering.

     15. Evaluatie clubblad.

     16. Blauwe Holicer.

     17. Vaststelling fokker dag 16 september 2017

     18. Aanmelding VGS 2017

     19. Wat er verder ter tafel komt.

montre replique     20. Rondvraag. H. van der Vecht, en Frits Schippers

replica uhren

  1. Sluiting.

Oldebroek, 18 februari 2017

Rijk Pleijter secretaris

 

 

 

Oldebroek, 18 februari 2017

Rijk Pleijter secretaris

klik hier voor foto reportage 2013.

Klik hier voor foto reportage 2012.

Rijk Pleijter 18.2.2012