Jaarvergadering 2020

Eén keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden.

Op deze bijeenkomst passeren de onderwerpen die statutair geregeld zijn: jaarverslag secretaris, financieel verslag penningmeester, kascontrole en de benoeming daarvan, bestuursverkiezing en begroting voor het komende jaar.

Ook worden er afspraken gemaakt over de samenstelling van het team clubkeurmeesters, waar de club- en districtshows worden gehouden, als mede de organisatie van de technische dag en de fokkersdag. Een ander bespreekpunt is het prijzenschema, zoals dat wordt gehanteerd in het tentoonstellingsseizoen. De prijzen worden uitgereikt aan de clubkampioenen in blauw, wit en overige kleuren. Ten slotte komt aan de orde de deelname van de Nederlandse Weners aan de Duitse Vergleichsschau, die ieder jaar in oktober wordt gehouden.

De jaarvergadering is vooral een goede aanleiding om elkaar buiten het drukke tentoonstellingsseizoen te ontmoeten, bij te praten en de contacten te onderhouden. Behalve het fokken van Wenerkonijnen, zijn er immers nog zoveel andere zaken die de leden onderling binden. Binnen de Wenerclub wordt daartoe alle ruimte gegeven.

De komende algemene vergadering wordt op zaterdag 16 februari 2019 om 13.30 uur gehouden in gebouw “voormalige huishoudschool´aan de van Sytzamalaan 3BG te Oldebroek.

Routebeschrijving:

Vanuit Amersfoort A28 richting Zwolle volgen en afslag (16) 't Harde/Oldebroek nemen, richting Oldebroek aanhouden tot rotonde hier rechts gaan richting Oldebroek (Zuiderzeestraatweg) na volgende rotonde 2e weg rechts Spronksweg, 1e weg links van Sytzamalaan en aan de rechterkant na gemeentehuis en gymzaal staat de voormalige Huishoudschool op nummer 3 BG(gebouw met schoolplein tegenover de Van Asseltsweg)

Vanuit richting Noorden A28 high richting Amersfoort volgen. Afslag (17) Wezep/Oldebroek nemen, richting Oldebroek. Doorrijden ongeveer 7 km tot bebouwde kom Oldebroek, na bord 50 km neem je de 3e weg links Van Asseltsweg (bij supermarkt de Spar) hier inrijden en aan het eind (300 m)de Van Sytzamalaan oversteken en je komt op het schoolplein van het gebouw uit.