IJzergrauw

replica omega sale uk


Zeven posities

 

1. Gewicht                                                     10 punten
2. Type, bouw en stelling                           20 punten
3. Pels en pelsconditie                              20 punten
4. Kop en oren                                             15 punten
5. Dekkleur en buikkleur                           15 punten
6. Tussen- en grondkleur                          15 punten
7. Lichaamsconditie en verzorging           5 punten
                                                                     ____
                                                         Totaal 100 punten

1. Gewicht

 

Het gewicht bedraagt 3.5 – 4.5 kg.

De puntenschaal voor het gewicht bedraagt:

gewicht   3.5 - 3.6          3.7 - 3.9         4.0 - 4.4           4.5 kg
punten          8                      9                     10                 9

2.Type, bouw en stelling

Het type is walsvormig (typegroep B) en breed in schouders en achterhand. Van bovenaf gezien vormt het een rechthoek (walsvormig type). De benen zijn stevig en normaal van lengte. Het ras is middelhoog gesteld. Een juiste stelling toont de aanwezige rasadel. Bij overjarige vrouwelijke dieren is een geringe wamaanzet of halskraagje toegestaan.

3. Pels en pelsconditie

De pels is van normale lengte, zeer dicht ingeplant en rijk aan onderhaar. De pels is stevig van structuur en moet goed  aanliggen. De grannenharen mogen niet te ver boven het dekhaar uitsteken.

Pelsconditie

Ideaal is een geheel doorgehaarde pels zonder een dun behaard of kaal plekje. De pels moet glanzend en aanliggend zijn. Verharing herkend men duidelijk aan de oude afstervende haren en het nieuwe krachtig gekleurde haar, dat al is waar te nemen. Niet enkele in het rond vliegende haren, maar flink loslatend haar is als verharing te beschouwen.

Een fraaie pels moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
> Het haar moet regelmatig van lengte zijn.
> Het haar moet goed aanliggen.
> De verhouding grannen-, dek en onderhaar moet fraai zijn.
> De elasticiteit van het grannen- en dekhaar moet stevig zijn.
> De pels moet glanzen.
> De pels moet volledig door gehaard zijn.
> Bij inblazen mag de huid niet waarneembaar zijn.

4. Kop en oren

De kop is krachtig ontwikkeld met breed voorhoofd brede snuit. De kaken en wangen zijn sterk ontwikkeld. Het neusbeen is iets gebogen. De oren zijn vlezig van structuur, relatief breed, goed behaard en met lepelvormig afgeronde oortoppen. De oren worden V-vormig gedragen en hebben een open oorvorm. De oorlengte is 12 - 13.5 cm, ideaal is 12,8 cm. Het geheel in harmonie met het lichaam.

5. Dekkleur en buikkleur

De dekkleur wordt gevormd door lichtgrijze dekharen,die regelmatig zwart getopt zijn [ticking]. De kleur is sprankelend waarbij grijs de overhand heeft. De dekkleur is regelmatig en strekt zich uit over het gehele lichaam, uitgezonderd de triangel, die donkerbruin is. De oren zijn zwart omzoomd. De bovenzijde van de staart is donkerder dan de dekkleur. De triangel is klein en niet scherp begrensd. De kleur op de buik komt zoveel mogelijk overeen met de dekkleur maar is wat matter van kleur. De keur op de onderzijde van de staart volgt zoveel mogelijk de buikkleur. De oogkleur is donkerbruin. De nagels zijn donkerhoornkleurig. De snorharen zijn zwart.

6. Tussen- en grondkleur

De tussenkleur is donkerbruin, smal en niet scherpbegrensd. De tussenkleur is aan de boven zijde voorzien van een smalle zwarte ring. De grondkleur van het dek en aan de buik is diep donkerblauw.

7. Lichaamsconditie en verzorging

Geringe afwijking in type. Geringe afwijking in bouw. Pels iets grof. Iets zachte pels. Iets lange pels. Iets slappe pels. Iets weinig onderhaar. Wat weinig ontwikkelde kop. Iets afwijkende kopvorm, vooral bij rammen. Oorlengte binnen de aangegeven grenzen, maar niet geheel in verhouding tot de  lichaamsgrote. 

Zie verder algemeen gedeelte standaard ook voor de kleur.

Zware fouten.

Grote afwijking in type. Grote afwijking in bouw. Pels te grof.Te lange pels. Te zachte pels. Te slappe pels. Te weinig onderhaar. Te weinig ontwikkelde kop. Te sterk afwijkende kopvorm. Oorlengte te lang of te kort.
Zie verder algemeen gedeelte standaard ook voor de kleur.