Fokkersdag

Ieder jaar op de laatste zaterdag in augustus wordt de Fokkersdag georganiseerd. De laatste jaren vondt dat doorgang in De Talter te Oldebroek. Met ingang van 2015 vondt deze plaats in het Duivensportcentrum Pr. Beatrixlaan 240 7312 AA Apeldoorn. Vanaf 28 augustus 2021 gaan we naar TKV Tiel, Bulkweg 1 4005 LB Tiel.

Op deze Fokkersdag worden jonge dieren gekeurd door de clubkeurmeesters.

Er is een onderverdeling in klassen naar geslacht en leeftijd:

Klasse A rammen januari/februari

Klasse B voedsters januari/februari height shoes

Klasse C rammen maart/april

Klasse D voedsters maart/april

Klasse E rammen mei en later

Klasse F voedsters mei en later

Klasse G oude dieren

Klasse H Europese klasse

Klasse I  Blaue Holicer

Het inschrijfgeld is laag, slechts € 2,50 per nummer. De catalogus kost €2,--.

Per 15 dieren is een fraaie beker te winnen en daarnaast zijn er drie kampioensbekers:

De inschrijfvoorwaarden en het ereprijzenschema zijn opgenomen in het vraagprogramma

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Omdat de keuring over het algemeen vlot verloopt, wordt het middaggedeelte gebruikt voor het uitmaken van de eindwinnaars en de bespreking daarvan.

Na het opruimen van de zaal (met z’n allen!), trekking van de verloting en prijsuitreiking, keert een ieder tijdig huiswaarts.

De organisatie van de Fokkersdag is in handen van het bestuur, die de uitvoering verder heeft gedelegeerd aan Rijk Pleijter .

Voor de uitslagen, zie het  verslag van de Fokkersdag 2017. voor catalogus 2017 klik hier

Voor het verslag fokkersdag 2019 klik hier. voor de catalogus 2019 klik hier.

De eerstvolgende Fokkersdag wordt gehouden op zaterdag 28 augustus 202 in het TKV gebouw te Tiel, Bulkweg 1 4005 BL te Tiel.

De daarop volgende fokkersdag is gepland op 27 augustus 2022.