Clubblad

Twee keer per jaar wordt een clubblad uitgegeven. In de maand februari staat met name de voorbereiding van de algemene ledenvergadering centraal en wordt teruggekeken op het voorbije tentoonstellingsseizoen. In augustus zijn de vraagprogramma’s opgenomen van de Fokkersdag in Oldebroek en de Vergleichsschau in Duitsland.

Standaard zijn de verslagen van de (bestuurs)vergaderingen vermeld.

Met de uitgifte van het clubblad wordt beoogd de interne (verenigings-)communicatie te bevorderen. Verder wordt informatie gegeven over de fok van het Wenerkonijn en verslag gedaan van de (verenigings-)activiteiten.

Inlichtingen over het clubblad zijn te verkrijgen bij de redactie. Ook uw kopij kunt u hier kwijt.

Redactie Clubblad:
Adri Breure
Schuringsedijk 
3281 KR Numansdorp 90
E-mail: a.breure@kpnmail.nl