Vereniging

De Nationale Wenerclub bestaat bijna 100 jaar. Beter is echter om te spreken van voorgangers van Wenerclub. Vanuit de Raad van Beheer bestond de Internationale Wenerclub, opgericht in 1910. Na de afsplitsing van de NKB kwam daarbij in 1951 de Nederlandse Wenerclub. De integratie van Raad van Beheer (NBKV) en NKB leidde tot de samenvoeging van beide Wenerclubs tot de Nationale Wenerclub in 1972 .

Vanaf 1997 MagicWatches beschikt de Nationale Wenerclub over statuten die bij de notaris zijn gepasseerd en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Vanaf 1998 is het huishoudelijk reglement in werking getreden. Niet dat we deze documenten dagelijks gebruiken. Maar wel nuttig om te hebben om duidelijke afspraken met elkaar te maken.

De Nationale Wenerclub is lid van de KLN (Kleindier Liefhebbers Nederland).

De Nationale Wenerclub onderhoudt contacten met de Duitse Wenerspeciaalclubs en probeert zich in het buitenland te manifesteren. De fok van het Wenerkonijn houdt niet op bij de grens en met behulp van de  Europese standaard wordt een aanzet gegeven nationale verschillen te overbruggen .

Andere bijzonderheden over de vereniging zijn in deze paragraaf verder uitgewerkt.