Ereprijzenschema

 

De Wenerclub kent een ereprijzenschema dat jaarlijks wordt vastgesteld.

Hierbij is onderscheid gemaakt tussen club-, district- en overige nationale, provinciale en open tentoonstellingen. Verder worden nog ereprijzen toegekend aan de Nationale Jeugdshow in Laren(Gld) en aan jubilerende verenigingen, die minstens 70 Weners onderbrengen.

De inzet is de ereprijzen zo goed mogelijk te verdelen over alle kleurslagen en daarnaast zo veel mogelijk rekening te houden met de spreiding van de fokkers.

Het ereprijzenschema 2007/8 en 2009/10 is gelijk gebleven en ziet er volgt uit.

Het is tevens opgenomen in de Almanak van de FK.

Clubshow :

Prijzenschema clubshows ondergebracht  bij de KleindierenExpo en Noordshow

Prijzenschema Clubshows bij de Championshow en Noordshow

Bij minimaal 5 ingeschreven oude dieren
1525     € 7,50 voor de fraaiste oud

Bij minimaal 10 en meer ingeschreven oude dieren

1526     € 7,50 voor de fraaiste oud op 1 na

Bij minimaal 15 ingeschreven dieren

1527     € 7,50 voor de fraaiste blauw voedster jong
1528     € 7,50 voor de fraaiste wit ram jong
1529     € 7,50 voor de fraaiste wit voedster jong
1530     € 7,50 voor de fraaiste overige kleuren ram jong
1531     € 7,50 fraaiste dier overige kleuren voedster jong

Bij 16 t/m 30 ingeschreven dieren

1532    € 7,50 voor de fraaiste oud op 1 na
1533    € 7,50 voor de fraaiste blauw ram jong op 1
1534    € 7,50 voor de fraaiste blauw voedster jong op 1 na
1535    € 7,50 voor de fraaiste wit ram jong op 1 na
1536    € 7,50 voor de fraaiste wit voedster jong op 1 na
1537    € 7,50 fraaiste dier overige kleuren ram jong op 1 na
1538    € 7,50 fraaiste dier overige kleuren voedster jong op 1 na

Bij 31 en meer ingeschreven dieren

1539    € 7,50 voor de fraaiste blauw ram jong op 2 na
1540    € 7,50 voor de fraaiste blauw voedster jong op 2 na
1541    € 7,50 voor de fraaiste wit ram jong op 2 na
1542    € 7,50 voor de fraaiste wit voedster jong op 2 na
1543    € 7,50 voor de fraaiste op de jeugdshow van de Noordshow (geen min.)
1544    € 7,50 voor de fraaiste jeugd op de Championshow (geen min.)

Bij minimaal 10 ingeschreven Blauwe Holicer

1546    € 7,50 voor de fraaiste Blauwe Holicer

Prijzenschema voor nationale en open tentoonstellingen

Bij 15 t/m 25 ingeschreven Weners en Blauwe Holicer:

1547    € 5,00 voor het fraaiste dier

Bij 26 t/m 40 ingeschreven dieren:

1548    € 5,00 voor het fraaiste dier
1549    € 3,50 voor het fraaiste dier op 1 na

Bij 41 en meer ingeschreven dieren:

1550    € 5,00 voor het fraaiste dier
1551    € 3,50 voor het fraaiste dier op 1 na
1552    € 2,50 voor het fraaiste dier op 2 na

Prijzenschema Jeugdshow te Laren

1553    € 5,00 fraaiste Wener wit
1554    € 5,00 fraaiste Wener kleur
1555    € 5,00 fraaiste Blauwe Holicer

Prijzen worden alleen uitgekeerd bij minimaal predikaat ZG 92 en de contributie moet zijn voldaan.