NIEUWE OPZET CLUBKAMPIOENSCHAP 

In 2008 is in de algemene ledenvergadering besloten het clubkampioenschap te wijzigen.

Daarnaast zijn de districtshows vervallen en is het prijzenschema van de Wenerclub op alle open, provinciale en landelijke tentoonstellingen naar boven bijgesteld.

Directe aanleiding is het feit dat het aantal clubkeurmeesters is verminderd. We wilden af van het linker en rechter rijtje. Met de clubkeurmeesters hebben we nu de afspraak gemaakt dat zij ten minste jaarlijks op één clubshow beschikbaar zijn. Natuurlijk worden ze ook verwacht op de technische dag en de Wenerdag in Apeldoorn. Het voordeel voor de keurmeesters is dat ze nu ook kunnen worden ingezet bij andere speciaalclubs. Er wordt geen stempel meer op gedrukt en dit is alleen maar positief te noemen bij hun verdere ontwikkeling als konijnenkeurmeester. Onze clubkeurmeesters zijn op dit moment: Patrick Bakker, Piet Huygens, Tonnie Oomen, Ronald Tiemes, Gerwin van Westerveld.

Het nieuwe prijzenschema vindt u in de Almanak 2016.

De clubshows ondergaan geen veranderingen. De districtshows zijn vervallen en door het optrekken van de prijzen voor de overige tentoonstellingen, hopen we de Wenerfokkers in het hele land beter van dienst te kunnen zijn.

De spelregels voor het repliche orologi clubkampioenschap moesten hierdoor óók op de helling. Tot voor kort telde het resultaat van drie club- en/of districtshows, waarvan minstens één clubtentoonstelling.

Dat is nu veranderd.

Vanaf dit fokseizoen gelden de resultaten op: de Wenerdag in Apeldoorn, tenminste één clubshow (Assen of Nieuwegein) en een tentoonstelling die u zelf mag uitkiezen, mits open replique breitling, provinciaal of landelijk. Verenigingstentoonstellingen of gecombineerde verenigingstentoonstellingen tellen dus niet mee. Wel dient u het resultaat van de show die u zelf uitkiest door te geven aan Adrie Breure. Die van Apeldoorn en beide clubshows kunnen we immers zelf vinden.

We proberen hiermee te bereiken dat de deelname aan het clubkampioenschap zo groot mogelijk wordt. Voor de winnaars in de kleurslagen overige kleuren, blauw en wit staan in de jaarvergadering prachtige bekers te wachten.

Voor verslag Noordshow 2015, klik hier en foto album 2012 Klik hier

Voor verslag Championshow 2013, klik hier. en foto album 2013 klik hier

Voor verslag Noordshow 2016, klik hier

Voor verslag Championshow 2016, klik hier  klik hier voor foto verslag