Blauwgrijs

omega gold replica


Zeven posities

1. Gewicht                                                      10 punten
2. Type, bouw en stelling                            20 punten
3. Pels en pelsconditie                                20 punten
4. Kop en oren                                               15 punten
5. Dekkleur en buikkleur                             15 punten
6. Tussen- en grondkleur                           15 punten
7. Lichaamsconditie en verzorging             5 punten
                                                                  ____
                                                       Totaal 100 punten

1. Gewicht

Het gewicht bedraagt 3.5 – 4.5 kg.

De puntenschaal voor het gewicht bedraagt:

gewicht   3.5 - 3.6          3.7 - 3.9         4.0 - 4.4             4.5 kg
punten           8                      9                   10                     9

 

2.Type, bouw en stelling

Het type is walsvormig (typegroep B) en breed in schouders en achterhand. Van bovenaf gezien vormt het een rechthoek (walsvormig type). De benen zijn stevig en normaal van lengte. Het ras is middelhoog gesteld. Een juiste stelling toont de aanwezige rasadel. Bij overjarige vrouwelijke dieren is een geringe wamaanzet of halskraagje toegestaan.

 

3. Pels en pelsconditie

De pels is van normale lengte, zeer dicht ingeplant en rijk aan onderhaar. De pels is stevig van structuur en moet goed aanliggen. De grannenharen mogen niet te ver boven het dekhaar uitsteken.

Pelsconditie

Ideaal is een geheel doorgehaarde pels zonder een dun behaard of kaal plekje. De pels moet glanzend en aanliggend  zijn. Verharing herkend men duidelijk aan de oude afstervende haren en het nieuwe krachtig gekleurde haar, dat al is waar te nemen. Niet enkele in het rond vliegende haren, maar flink loslatend haar is als verharing te beschouwen.

Een fraaie pels moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
> Het haar moet regelmatig van lengte zijn.
> Het haar moet goed aanliggen.
> De verhouding grannen-, dek en onderhaar moet fraai zijn.
> De elasticiteit van het grannen- en dekhaar moet stevig zijn.
> De pels moet glanzen.
> De pels moet volledig door gehaard zijn.
> Bij inblazen mag de huid niet waarneembaar zijn.

4. Kop en oren

De kop is krachtig ontwikkeld met breed voorhoofd brede snuit. De kaken en wangen zijn sterk ontwikkeld. Het neusbeen is iets gebogen. De oren zijn vlezig van structuur, relatief breed, goed behaard en met lepelvormig afgeronde oortoppen. De oren worden V-vormig gedragen en hebben een open oorvorm. De oorlengte is 12 - 13.5 cm, ideaal is 12,8 cm. Het geheel in harmonie met het lichaam.

5. Dekkleur en buikkleur

De dekkleur wordt gevormd door licht bruingrijze dekharen,die voorzien zijn van een blauwe top [ticking]. Deze ticking dient regelmatig te zijn. De kleur op de borst en de flanken komt zo veel mogelijk overeen met de kleur op de rug en vertoont dus ook ticking. De voorzijde van de voorbenen en de buiten zijde van de achterbenen hebben de zelfde kleur. De triangel is klein en bruingeel van kleur. De oren zijn blauw omzoomd. De bovenzijde van de staart is blauwgrijs met blauw getopte haren. De buik en de onderzijde van de staart zijn wit. De achterzijde van de voorbenen en de binnenzijde van de achterbenen, de onderzijde van de kop en de oogringen zijn wit tot gebroken wit .

De oogkleur is blauwgrijs. De nagels zijn hoornkleurig. De snorharen zijn blauw met uitzondering van die in de kaakrand staan. Deze hebben de kleur van de kaakrand.

6. Tussen- en grondkleur

De tussenkleur is geelbruin, ongeveer 5 mm breed, scherp begrensd en aan de boven zijde voorzien van een smalle blauwe ring. De grondkleur van het dek is lichtblauw. De grondkleur aan de buik is blauw.

7. Lichaamsconditie en verzorging

Het spreekt vanzelf, dat op een tentoonstelling of keuring het konijn in de beste conditie aanwezig moet zijn. Het lichaam is goed bevleesd en gespierd en voelt hard aan. Slappe, magere of te vette dieren zijn ongewenst. De nagels zijn regelmatig en evenwijdig met het loopvlak geknipt, zonder het "leven" te raken, ook de duimnagels. Het gehele dier, met name de pels, de voetzolen, de nagels, de binnenzijde van de oren, de geslachtsdelen en rondom de anus moet schoon zijn. De pels is vrij van klitten. Het oog ishelder en tintelt van levenslust. Een dier dat aan een keuring mee doet, dient goed replique montre de luxe getraind te zijn, zodat de aanwezige rasadel door een goede stelling wordt getoond.

Lichte fouten

Geringe afwijking in type. Geringe afwijking in bouw. Pels iets grof. Iets zachte pels. Iets lange pels. Iets slappe pels. Iets weinig onderhaar. Wat weinig ontwikkelde kop. Iets afwijkende kopvorm, vooral bij rammen. Oorlengte binnen de aangegeven grenzen, maar niet geheel in verhouding tot de lichaamsgrote. 

Zie verder algemeen gedeelte standaard ook voor de kleur .

Zware fouten.

Grote afwijking in type. Grote afwijking in bouw.  Pels te grof.Te lange pels. Te zachte pels. Te slappe pels. Te weinig onderhaar. Te weinig ontwikkelde kop. Te sterk afwijkende kopvorm. Oorlengte te lang of te kort.
Zie verder algemeen gedeelte standaard ook voor de kleur.