Uitnodiging agenda 2018

Uitnodiging  

voor de Jaarvergadering van de Nationale Wenerclub op zaterdag 17 februari 2018 in de voormalige Huishoudschool te Oldebroek (voor routebeschrijving zie uitnodiging Technische Dag). De aanvang is om 13.30 uur na afloop van de Technische Dag.

 

  AGENDA

 

1.   Opening.

2.   Ingekomen stukken en mededelingen.

3.   Verslag Jaarvergadering d.d. 18 februari 2017 (zie dit clubblad).

4.   Jaarverslag 2017 (zie dit clubblad).

5.   Financieel verslag 2017 (zie dit clubblad).

6.   Verslag kascontrolecommissie H. den Butter en Gerrit Kroes.patek philippe replica

7.   Benoeming kascontrolecommissie: de commissie bestaat uit de heren,  H. den Butter (2018) G. Kroes(2019) reserve is T. van Dijken(2019) waarvan eerstgenoemde aftredend en niet herkiesbaar is. Een nieuw reserve lid benoemen (2020)

8.   Uitreiking clubkampioenen 2017/2018.

9.   Bestuursverkiezing: Periodiek aftredend zijn de heren Breure penningmeester, Pleijter secretaris en Wijsman lid, zij stellen zich herkiesbaar.

Tegenkandidaten kunnen schriftelijk tot drie dagen voor de aanvang van de vergadering worden ingediend bij de secretaris. Deze voordracht dient vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

10. Begroting 2018 (zie dit clubblad).

11. Clubshows 2018/2019: voorgesteld wordt door het bestuur als clubshows aan te wijzen     

      Noordshow en als de Championshow weer niet door gaat dan de Gelderlandshow aan te wijzen. 

12. Vaststelling data gecombineerde technische dag en Jaarvergadering in Oldebroek.
      Voorstel bestuur 16 februari 2019.

13. Evaluatie clubblad.

14. Vaststelling fokkersdag en locatie 2018, voorstel bestuur 15 september 2018 te Apeldoorn. 

      Aanpassing prijzenschema fokkersdag

15. Aanmelding deelnemers en dieren Vergleichsschau 2018.

16. Voorstel bestuur om per regio jaarlijks een bijeenkomst met dieren te organiseren en te
      bespreken.    

17. Wat verder ter tafel komt.

18. Rondvraag en sluiting.

                                                                                                         

Namens het Bestuur,

 

Rijk Pleijter secretaris.