Uitnodiging agenda 2019

 

 

Uitnodiging  

voor de Jaarvergadering van de Nationale Wenerclub op zaterdag 16 februari 2019 in de voormalige Huishoudschool te Oldebroek (voor routebeschrijving zie uitnodiging Technische Dag). De aanvang is om 13.30 uur na afloop van de Technische Dag. 

  AGENDA

 

1.   Opening. swiss replica watches

2.   Ingekomen stukken en mededelingen.

-         Toelichting bestuur op ingekomenstuk van Erik Apperlo.

3.   Verslag Jaarvergadering d.d. 17 februari 2018.

4.   Jaarverslag 2018 (zie dit clubblad).

5.   Financieel verslag 2018 (zie dit clubblad).

6.   Verslag kascontrolecommissie H. den Butter en Gerrit Kroes.

7.   Benoeming kascontrolecommissie: de commissie bestaat uit de heren,  H. den Butter (2018) G. Kroes(2019) reserve is T. van Dijken(2019) waarvan eerstgenoemde aftredend en niet herkiesbaar is. Een nieuw reserve lid benoemen (2020)

8.   Uitreiking clubkampioenen 2018/2019.

9.   Bestuursverkiezing: Periodiek aftredend zijn de heren Visser voorzitter en Blikman lid, zij stellen zich herkiesbaar.

Tegenkandidaten kunnen schriftelijk tot drie dagen voor de aanvang van de vergadering worden ingediend bij de secretaris. Deze voordracht dient vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

10. Begroting 2019 (zie dit clubblad).

11. Clubshows 2019/2020: voorgesteld wordt door het bestuur als clubshows aan te wijzen     

      Noordshow en de Gelderlandshow. 

12. Vaststelling data gecombineerde technische dag en Jaarvergadering in Oldebroek.
      Voorstel bestuur 15 februari 2020.

13. Evaluatie clubblad.

14. Vaststelling fokkers dag en locatie 2018, voorstel bestuur 21 september 2019 te Apeldoorn. 

      Prijzenschema handhaven als 2018

15. Aanmelding deelnemers en dieren Vergleichsschau 2019.

16. Voorstel bestuur om per regio een bijeenkomst met dieren te organiseren en te
      bespreken, dit jaar op 18 mei in de Noordelijke provincie.

17. Clubkampioenschap uitbreiden met de Europese klasse.   

18. Wat verder ter tafel komt.

19. Rondvraag en sluiting.

                                                                                                         

Namens het Bestuur,

 

Rijk Pleijter secretaris.